Burgemeester Lieven Dehandschutter trekt N-VA-lijst gemeenteraadsverkiezingen

Op 13 oktober 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Goed bestuur
Persconferentie over de voorstelling van Burgemeester Lieven Dehandschutter N-VA-lijsttrekker

Samen verder werken aan de verandering in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas wil de N-VA verder de motor van de verandering zijn met burgemeester Lieven Dehandschutter als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.  De partij stelde de kop van haar kandidatenlijst samen, waarop de schepenen Marijke Henne, Peter Buysrogge en Carl Hanssens respectievelijk de tweede, derde en vierde plaats innemen. Zij worden gevolgd door de huidige gemeente- en OCMW-raadsleden. Schepen Annemie Charlier is lijstduwer, net als in 2012. In de top 10 van de lijst staan zes mannen en vier vrouwen. Naast de kernstad Sint-Niklaa s, die vier namen in de top 10 telt, leveren de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai elk twee kandidaten.

 

In 2012 deed zich in Sint-Niklaas een politieke aardverschuiving voor. De N-VA maakte een reuzensprong van één naar dertien verkozenen. De partij werd meteen de grootste fractie in de gemeenteraad en nam de leiding van het nieuwe stadsbestuur met de burgemeester en vier schepenen. 

“Op onze burgemeester na waren al onze mandatarissen nieuw in het vak. Deze jonge en hechte ploeg heeft de voorbije vijf jaar bewezen wat zij waard is en heeft de ambitie om de vele nieuwe projecten die op de sporen werden gezet verder vorm te geven tijdens de bestuursperiode 2019-2024”, aldus Hans Van Landeghem, voorzitter van N-VA Sint-Niklaas.

De N-VA heeft in Sint-Niklaas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 bestuursverantwoordelijkheid genomen in moeilijke omstandigheden. De politieke krachtverhoudingen waren grondig dooreen geschud en er moesten zware inspanningen geleverd worden om te voorkomen dat de stadsfinanciën in het rood zouden gaan. De noodzakelijke besparingsoperatie ging gepaard  met een diepgaande hervorming en modernisering in tal van beleidsdomeinen. 

“Samen met onze coalitiepartners hebben wij alle noodzakelijke beslissingen kunnen nemen, ze uitvoeren en kunnen vaststellen dat ze ook de gewenste effecten hadden. Burgers, bedrijven, verenigingen en bezoekers ervaren daadwerkelijk dat er de jongste jaren een nieuwe, frisse wind waait in Sint-Niklaas”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter.

De N-VA wijst erop dat er heel wat tastbare initiatieven werden genomen inzake mobiliteit, stadsvernieuwing, cultuur, economie, administratieve dienstverlening, sociaal beleid, veiligheid, duurzaamheid, participatie, enz. De partij wil na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar verder het voortouw nemen om de lopende projecten af te werken en nieuwe plannen te ontwikkelen en te realiseren.  In de lente van 2018 zal de N-VA de speerpunten van haar verkiezingsprogramma bekend maken. Naast de interne voorbereiding van de programmapunten wil de partij ook ruimte laten voor de inbreng van individuele burgers en memoranda van diverse belangengroepen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is