Lieven Dehandschutter

Burgemeester

Wie ben ik?

Ik ben Lieven Dehandschutter, gehuwd en vader van drie kinderen. Ik liep school bij de Broeders in Sint-Niklaas en werd daarna licentiaat rechten in Gent. Sinds mijn jeugd ben ik actief in de Vlaamse Beweging en het verenigingsleven in Sint-Niklaas. Van 1982 tot ’87 was ik voorzitter van de Stedelijke Jeugdraad. In 1988 werd ik de eerste keer verkozen als gemeenteraadslid voor de Volksunie. Ik was tweemaal schepen en Vlaams parlementslid en sinds 2013 ben ik voltijds en uitsluitend burgemeester.

Wat doe ik?

Bijna heel mijn beroepsloopbaan speelt zich af in de politiek. Eerst was ik directeur van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel van de Volksunie, daarna nationaal stafmedewerker bij de N-VA en vanaf 2009 ben ik voltijds politicus.

Wist je dat…

…ik als knaap ervan droomde om wielrenner, journalist of parlementslid te worden?

Bevoegdheden

politie, brandweer, veiligheidsbeleid en noodplanning, volksgezondheid, bevoegdheden in toepassing van artikel 65 van het decreet lokaal bestuur, gemeenschapswachten, externe communicatie, internationale samenwerking en buitenlandse contacten, voorzitterschap syndicaal overleg personeel, contacten met het leger, erediensten, plechtigheden, algemene coördinatie ziekenhuisbeleid, intergemeentelijke samenwerking.