Lieven Dehandschutter

Burgemeester Sint-Niklaas

Bevoegdheden

politie, brandweer, veiligheidsbeleid (inclusief leefbaarheid, stadswachten), noodplan, volksgezondheid, bevoegdheden in toepassing van artikel 66 van het gemeentedecreet en artikelen 64 en 65 § 1, 2 en 3 van het Vlarem I, stedenbeleid, externe communicatie, contacten met het leger, gebouwen (stadhuis, deelgemeentehuizen, politiehuis, brandweerkazerne), voorzitterschap syndicaal overleg personeel, algemene coördinatie intercommunales, algemene coördinatie ziekenhuisbeleid, dienst 100, erediensten, administratief toezicht op de kerkfabrieken, jumelages, internationale samenwerking, buitenlandse contacten