Beleidsplannen

Al de initiatieven die de stad neemt, komen er niet zomaar. Ze zijn het gevolg van weloverwogen keuzes. Bij het begin van de bestuursperiode heeft N-VA Sint-niklaas de prioriteiten en doelstellingen voor de volgende zes jaar vastgelegd. Jaar na jaar worden die gepland en gebudgetteerd. De belangrijkste strategische plannen kan u op deze pagina raadplegen.

Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 24 april 2015

Het mobiliteitsplan is opgemaakt in nauwe samenwerking met de verschillende stadsdiensten, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid door regelmatig in werkgroepen het planningsproces tot opmaak van het beleidsplan te bespreken. Aanvullend is het beleidsplan uitvoerig besproken met verschillende stakeholders en adviesraden, en werd eveneens de bevolking de mogelijkheid gegeven om opmerkingen en bezorgheden te formuleren

Download (PDF): Mobiliteitsplan

Lokaal Armoedeplan

Het stadsbestuur en het OCMW van Sint-Niklaas willen, samen met andere partners in de stad, een sterk armoedebeleid voeren. De verschillende acties van het stadsbestuur en het OCMW, die armoede tegengaan, werden gebundeld in een lokaal armoedeplan, dat op vrijdag 25 april 2014 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Het lokaal armoedeplan maakt integraal deel uit van het lokaal welzijnsbeleid, zoals dit is opgetekend in de beleidsplannen van het stadsbestuur en het OCMW, respectievelijk: “Krachtlijnen voor verandering en continuïteit” en “Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid”. Activering en de strijd tegen kinderarmoede zijn de twee speerpunten van het lokaal armoedebeleid. Hoe sneller men namelijk de gevolgen van armoede bij jonge kinderen aanpakt, hoe beperkter de impact op het latere leven, hoe hoger de ontwikkelingskansen en hoe meer kans de kinderen hebben om de armoedespiraal te doorbreken. Arbeidsparticipatie is een belangrijke hefboom bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Stad en OCMW engageren zich om zich in te spannen om de drempels naar de arbeidsmarkt (bv. op gebied van taal, mobiliteit, kinderopvang,…) weg te werken.

Download (PDF): Lokaal Armoedeplan