Peter Buysrogge

Schepen

Wie ben ik?

Peter Buysrogge

Federaal volksvertegenwoordiger

Schepen van Financiën, Personeel en Sport

Gehuwd met Marijke

Vader van Roos, Tijl en Eva

Bevoegdheden

Gemeente:

Plaatsvervangend burgemeester, financiën, personeel, preventie en bescherming op het werk (inclusief voorzitterschap comité PBW), organisatieontwikkeling, interne communicatie, dienstverlening (onthaal- en baliewerking, klantencontacten, bodekamer, stadswinkel), bestuursadministratie, sport, contacten met provinciaal recreatiedomein De Ster.

Federaal:

Voorzitter commissie Landsverdediging

Lid commissie Legeraankopen en -verkopen

Lid Bijzondere commissie belast met de Opvolging van de buitenlandse missies

Lid Bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten en van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten