Goed bestuur

Nieuws over dit onderwerp

Belastingverlaging vanaf 2022

Vanaf 2022 verlagen de persoonsbelastingen voor alle Sint-Niklazenaren. Peter Buysrogge, een tevreden schepen van Financiën, licht toe: “Nog voor de coronacrisis beslisten we om de lokale …

Verslag gemeenteraad december 2020

De aanpassing van de meerjarenplanning werd op de gemeenteraad van 15/12 jl. goedgekeurd. N-VA fractievoorzitter Luk Huys lichtte dat toe tijdens de raad: “Vorig jaar keurde we een …

Samen maken we de stad van morgen

Het budget gezond houden en tegelijk ook investeren. Dat was de ambitie bij het opstellen van onze meerjarenplanning 2020-2025. Schepen van Financiën Peter Buysrogge heeft samen met zijn collega’s en …