Carl Hanssens

Schepen

Wie ben ik?

Carl Hanssens, getrouwd met Sarah, papa van Giel en Mia. Ik heb een licentiaatsdiploma (master) Vertaler Nederlands/Engels/Spaans. In 2004 behaalde ik in avondschool een postgraduaat Bedrijfsmanagement.

Wat doe ik?

Ik werkte van 1997 tot 2013 in de financiële waarvan de laatste 6 jaar als risicomanager en directeur risicobeleid. In 2013 koos ik ervoor full-time schepen (Mobiliteit, economie, digitalisering en werk) te worden in onze stad. In 2019 begon ik aan mijn tweede termijn.

Wist je dat…

… ik een groot stripliefhebber ben. De laatste jaren lees ik vooral Amerikaanse comics. De vele series en actiefilms van Marvel en DC Comics vind ik heerlijk!

Bevoegdheden

Openbaar domein (openbare werken, reine stad, groenbeheer, bermbeheer, gebiedsgericht werken uitvoerende diensten e.a.), nutsvoorzieningen, waterbeheersing (riolering, waterlopen en straatgrachten), mobiliteit (inclusief mobiliteitswinkel en parkeerdienst), stadsontwikkeling (grootstedenbeleid en strategische stadsprojecten), afvalinzameling, patrimonium (onroerende rechten), straatnaamgeving.