Carl Hanssens

Schepen

Wie ben ik?

Carl Hanssens, getrouwd met Sarah, papa van Giel en Mia. Ik heb een licentiaatsdiploma (master) Vertaler Nederlands/Engels/Spaans. In 2004 behaalde ik in avondschool een postgraduaat Bedrijfsmanagement.

Wat doe ik?

Ik werkte van 1997 tot 2013 bij JPMorgan/Euroclear, gespecialiseerd in het beheer en afhandelen van waardepapiertransacties zoals aandelen, obligaties en investeringsfondsen. Van 2008 tot 2013 was ik risicomanager en directeur risicobeleid. In 2013 koos ik ervoor

Wist je dat…

… ik een groot stripliefhebber ben. De laatse jaren lees ik vooral Amerikaanse comics. De vele series en actiefilms van Marvel en DC Comics vind ik heerlijk!

Bevoegdheden

Openbaar domein (openbare werken, reine stad, groenbeheer, bermbeheer, gebiedsgericht werken uitvoerende diensten e.a.), nutsvoorzieningen, waterbeheersing (riolering, waterlopen en straatgrachten), mobiliteit (inclusief mobiliteitswinkel en parkeerdienst), stadsontwikkeling (grootstedenbeleid en strategische stadsprojecten), afvalinzameling, patrimonium (onroerende rechten), straatnaamgeving.