Carl Hanssens

Schepen van mobiliteit, economie en werk

Bevoegdheden

mobiliteit, economie (exclusief sociale economie), middenstand, kmo, ambulante handel, Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, Autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis, werk, PWA, openbaar domein (concessies), domein en patrimonium, straatnaamgeving, gebouwen (takenpakket schepen), informatica

 

Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden:

Lid dagelijks bestuur Resoc

Voorzitter PWA

Ondervoorzitter arrondissmenteel bestuur N-VA Waas

Directielid Interwaas - Lid Raad van Bestuur Interwaas