Annemie Charlier

Provincieraadslid

Wie ben ik?

Ik ben Annemie Charlier, gehuwd met Guido Stevens en moeder van 4 kinderen, oma van 8 kleinkinderen.

Ik ging naar de lagere school in de wijkschool van Onze Lieve Vrouw Presentatie in de Watermolendreef in Sint-Niklaas. Daarna volgde ik Latijn-Griekse Humaniora in de Presentatie. Ik studeerde er af als regentes Nederlands - geschiedenis – godsdienst.

Ik kreeg de interesse voor de Vlaamse Beweging en cultuur met de paplepel mee. Deze interesse bleef een rode draad zowel in mijn beroepsleven als in mijn maatschappelijk engagement. Ik was lid van het oudercomité OLVP Watermolendreef, en vele Vlaamse verenigingen. Ik was voorzitter van de deelculturele raad en de dorpsraad in Belsele en realiseerde toen de plaatsing van drie kunstwerken van Belseelse kunstenaars bij de heraanleg van het dorpsplein in 2009.

In 1976 trad ik toe tot het afdelingsbestuur van de Volksunie in Belsele op vraag van Arnold Vandermeulen en Nelly Maes. Ik werd arrondissementeel voorzitter, partijraadslid en lid van het nationaal partijbestuur tot 2013. In 2001 werd ik voor de eerste maal gemeenteraadslid. In 2013 werd ik schepen van cultuur, toerisme en landbouw en provincieraadslid.  Op 3 december 2018 werd ik voor 2 jaar gedeputeerde voor Oost-Vlaanderen. Vandaag ben ik nog altijd provincieraadslid

Wat doe ik?

Ik startte mijn loopbaan als leerkracht Nederlands in het Lyceum van Wachtebeke. Daarna was ik leerkracht Nederlands, geschiedenis en PAV in het Technisch Berkenboom Instituut, vandaag Portus-Berkenboom in Sint-Niklaas.

Sinds begin 2022 ben ik gedelegeerd bestuurder van Marnixring Internationale Serviceclub. Omdat ik houd van een uitdaging, combineer ik dit met het nationaal voorzitterschap van VL@S, de Vlaamse actieve senioren.

Wist je dat…

… ik nooit ga slapen zonder dat ik ‘iets’ gelezen heb?

… ik bijzonder graag kook en een verzameling kookboeken heb uit alle landen en regio’s waar ik ooit op vakantie was?