BESTUURSAKKOORD SINT-NIKLAAS 2019-2024

Op 16 oktober 2018, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Gemeenteraad, Verkiezingen 2018

De stemmen zijn geteld, de zetels verdeeld... Op basis van de verkiezingsuitslag hebben de delegaties van N-VA, Groen en Open Vld - die samen 22 van de 41 gemeenteraadsleden vertegenwoordigen - beslist de nieuwe meerderheid te vormen die in de periode 2019-2024 de stad Sint-Niklaas zal besturen met Lieven Dehandschutter als burgemeester, vier schepenen van N-VA, drie van Groen en één van Open Vld.

Tijdens de komende bestuursperiode willen wij – in samenspraak met de burgers en het middenveld – een toekomstgericht en transparant beleid ontwikkelen om Sint-Niklaas verder uit te bouwen tot een veilige, welvarende, sociale, ecologische, innovatieve, diverse en trotse Vlaamse centrumstad. 

Onze tien speerpunten:

  1. Een geïntegreerd en kordaat beleid om iedereen zich overal in de stad veiligte laten voelen en overlast tegen te gaan
  2. Een ruimtelijk beleid op basis van het lobbenstadmodel met een aantrekkelijk stadscentrum (door de versterking van het winkelweefsel en het verbinden van de Grote Markt met een groen Hendrik Heymanplein, waar de nieuwe bibliotheek komt), gezellige deelgemeenten, wijken en woonbuurten met voldoende bereikbaar groen (bossen, parken en pleinen) en ontmoetings- en speelmogelijkheden voor iedereen 
  3. Een gefaseerde uitvoering van het wijkcirculatieplan om zo de bereikbaarheid van het stadscentrum, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren; de ondergrondse parking van de Grote Markt krijgt een extra in- en uitgang om de herinrichting van het marktplein mogelijk te maken; in overleg met het Vlaams Gewest wordt verder werk gemaakt van de Oostelijke Tangent  
  4. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fietsstad met veilige en comfortabele infrastructuur
  5. De vergroening, vergrijzing en verkleuring van onze bevolking vormt een grote uitdaging voor het welzijnsbeleid; in de armoedebestrijding ligt de focus op activering, huisvesting en bijzondere aandacht voor kinderarmoede 
  6. Evolueren naar een klimaatneutrale stad
  7. Een nette, kwaliteitsvolle en toegankelijke publieke ruimtemet voldoende groen
  8. Een ondernemingsvriendelijk klimaat met aandacht voor innovatief en duurzaam ondernemen en het creëren van extra werkgelegenheid
  9. Realisatie van geclusterde culturele, jeugd- en sportsites met een tweede of groter zwembad; een goede ondersteuning van en samenwerking met verenigingen en middenveldorganisaties
  10. Gezonde stadsfinanciën, met de vermindering van de aanvullende personenbelasting met 1 procent, en een klantvriendelijke organisatie ten dienste van onze burgers, ondernemingen, verenigingen en bezoekers

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is