Gemeenteraad

Nieuws over dit onderwerp

Verslag gemeenteraad augustus 2021

Na de zomerpauze herneemt de democratie zijn activiteiten. De gemeenteraad startte dus om 19u. Na de zoveelste detaildiscussies vanuit de oppositie konden we starten omstreeks 19u30. Op het agenda …

Verslag gemeenteraad juni 2021

Vierde zaterdag van de maand, dus verwachten jullie een kort verslag van de gemeenteraad.  Zoals steeds in de maand juni vindt eerst de OCMW-raad plaats. Daar moet eerst de jaarrekening 2020 …