Coronacrisis: Coronabeleid Sint-Niklaas

Op 1 mei 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Gezondheid, Veiligheid

Ook het Sint-Niklase schepencollege neemt heel wat maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en de gevolgen ervan iets draaglijker te maken. We sommen ze voor u even op.

Inwoners worden via verschillende kanalen geïnformeerd:

 • Alle informatie met betrekking tot het coronavirus en de specifieke maatregelen voor onze stad vindt u op deze pagina: https://www.sint-niklaas.be/coronavirus.
 • Met vragen kan u terecht op de stedelijke infolijn 03 760 92 71 (elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur) of het e-mailadres: coronavirus [at] sint-niklaas.be
 • Op https://www.sintniklaashelpt.be zijn alle initiatieven verzameld waar je terecht kan voor hulp of waar je als burger je hulp kan aanbieden.

Het schepencollege werkte een aantal initiatieven, maatregelen en compensaties uit om inwoners, lokale ondernemers en verenigingen die financieel geconfronteerd worden met de coronacrisis te ondersteunen:

 • De algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting, aanslagjaar 2020, zes maanden later dan voorzien te versturen (maart 2021) en zo ondernemingen uitstel van betaling te verlenen.
 • De gemeentebelasting op tijdelijke privatisering van het openbaar domein (terrassen), belastingjaar 2020, niet aan te rekenen.
 • De overname van de parasols, die gepland was in 2020, uit te stellen naar 2021.
 • De nachtwinkels slechts voor de helft te belasten en dit gedurende de periode dat ze maar tot 22 uur open mogen zijn.
 • De belasting op tijdelijke privatisering (uitstallen koopwaren en reclame-objecten) niet aan te rekenen tijdens de door de federale overheid opgelegde sluitingsperiode.
 • Standgelden voor marktkramers en voor kermissen niet aan te rekenen tijdens de coronaperiode waarin men geen kermissen of markten mag organiseren.
 • Kosteloos (tarief en boetes) reserveringen van zalen, feestmateriaal, gidsbeurten, sportzalen en dergelijke te annuleren gedurende de federale, verplichte coronasluiting.
 • Volgens de lijst in bijlage aan huurders/concessionarissen van terreinen/gebouwen van de stad die ingevolge maatregelen van de hogere overheid de exploitatie/uitoefening van het desbetreffende gebouw/terrein niet kunnen uitoefenen geen huur/concessievergoeding aan te rekenen tijdens de verplichte sluitingsperiode .
 • Aan klanten die tickets kochten van Accsi vzw, voor voorstellingen die niet konden doorgaan door de verplichte federale coronasluiting, te voorzien in een terugbetaling of tegoedbon.
 • De duur van de abonnementen van Sinbad gratis te verlengen met de duur van verplichte corona sluitingsperiode.
 • Geen retributies (boetegelden) aan te rekenen aan ontleners van de bibliotheek. De uitleentermijn wordt gewoon verlengd.
 • Tot 18 mei zullen er geen parkeercontroles worden uitgevoerd. Voor de centrumparkings Grote Markt en Stationsstraat wordt geen parkeergeld gevraagd op weekdagen van 19 uur tot 7 uur. De duur van de lopende werkgerelateerde parkeerabonnementen gratis te verlengen met de duur van de verplichte coronasluiting. Nadien zullen de opbrengsten uit parkeren van de maand mei integraal worden gebruikt voor initiatieven om de lokale economie te ondersteunen.

Andere (niet-financiële) maatregelen die de stad neemt:

 • Verdeling van infofolders aan alle inwoners.
 • Opbellen van alle 80-plussers.
 • Het webplatform http://www.ikkoopinsintniklaas.be om het lokaal winkelen te ondersteunen en te stimuleren.
 • Een communicatiecampagne ter promotie van het lokaal winkelen.
 • De mogelijkheid voor horecazaken om hun terrassen kosteloos uit te breiden.
 • Ondersteuning van de handelaars in de deelgemeenten.
 • Een inzamelactie van laptops voor Sint-Niklase leerlingen.
 • Alle inwoners ouder dan 12 jaar voorzien van een mondmasker, in samenwerking met de andere Wase gemeenten.
 • Het oprichten van een schakelzorgcentrum, bedoeld voor patiënten die niet meer in het ziekenhuis kunnen blijven, maar omwille van medische of sociale redenen thuis nog niet terecht kunnen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is