Openbaar domein

Nieuws over dit onderwerp

Werfnieuws!

Er lopen in onze stad momenteel heel wat werven waarbij veiliger (fi ets)verkeer, meer leefb aarheid en rioleringswerken centraal staan. Een overzicht: Een van de meest opvallende projecten is het …

Parkeren voor mindervaliden

Sint-Niklaas bruist van activiteit en ook het groeiend aantal senioren neemt graag aan het stadsleven deel. Lutgarde Verstraete, bestuurslid VSI (Vlaamse Senioreninspraak): “Voor veel senioren is …