Vraag & antwoord: waarom worden voetpaden in wijken vervangen door groen?

Op 1 juli 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Openbaar domein, Openbaar groen, Waterbeheersing

Via onze website kregen we van een bezorgde burger de volgende vraag:

Wordt N-VA nu deel van de partij Groen of is er wat anders aan de hand?

Een concrete toepassing: in de wijk Wallenhof worden langs de zijde van de even huisnummers de voetpaden opgebroken om zogenaamd meer plaats te maken voor groen.

Deze wijk is al zeer groen (met grote voortuinen zeker langs de kant van de even nummers, met een aantal bomen alsook verkeershindernissen), als ik dit vergelijk met andere plaatsen in de stad. Een fietspad is er door de rustige omgeving niet nodig. De voetpaden liggen er bovendien heel wat beter bij dan op tal van andere plaatsen.

Ik begin mij de bedenking te maken of de werken van het glasvezelbedrijf niet de echte reden zijn van dit naar mijn mening onnodige stadsproject dat maar liefst vijf maanden gaat duren! Ok, ook het asfalt wordt vervangen, maar ligt die er dan zo slecht bij? Is de kostprijs voor de stadsinwoners of is het het glasvezelbedrijf dat alle kosten betaalt? Graag duidelijkheid.

Uiteraard is iedereen voor een klimaatvriendelijk beheer, maar dan wel op een zinvolle wijze.

__

Dit is het antwoord van schepen Carl Hanssens:

De aanleg van Wallenhof dateert uit de jaren 70 en de wijk is toe aan een opfrisbeurt. Zowel lokale verzakkingen in de voetpaden, aan de boordstenen, in de goten (plasvorming) als degradatie van de toplaag van de asfalt zijn zichtbaar. Ook een deel van het groen heeft nood aan vernieuwing.

Zoals u aangeeft is Wallenhof een rustige woonwijk. Hier is dan ook, in tegenstelling tot drukkere straten, geen noodzaak om langs beide zijden van de rijweg een nieuw voetpad te voorzien. Elke vierkante meter ontharding zorgt voor minder regenwater in de rioleringen en vermindert het risico op overstromingen. Bovendien kan door de ontharding ook de grondwatertafel aangevuld worden zodat ook tegen de verdroging stappen vooruit worden gezet.

Deze aanpak passen we al een aantal jaren toe in dergelijke woonwijken (Clementwijk, Hemelsbreedte, Bruin De Beerlaan, Abingdonwijk, …) en dus nu ook in Wallenhof. Door dit consequent te doen op alle plaatsen wordt zo vele vierkante meters onthard.

Op regelmatige basis worden alle geplande wegeniswerken besproken met de nutsmaatschappijen zodat zij hun leidingen kunnen vernieuwen vooraleer de wegeniswerken starten.  Zo wordt er vermeden dat er nieuwe leidingen aangelegd worden in een pas vernieuwde straat.

In Wallenhof worden alle kosten voor de aanleg van de glasvezelkabels door de maatschappij zelf betaald. De stad betaalt enkel de werken die zij gepland had. In de ruimere wijk worden in de andere straten ook glasvezelkabels aangelegd. Ook hier worden alle kosten voor het herstellen van de voetpaden en opritten betaald door de maatschappij zelf.

Tenslotte vraagt u zich af of wij ook ‘groen’ zijn geworden. Onze partij is een verantwoordelijke partij die ook wetenschap hoog in het vaandel draagt en met een minister van Leefmilieu die de koe bij de horens vat vanuit een bezorgdheid voor de toekomst en ons klimaat, leefmilieu en gezondheid. Wat we niet zijn, zijn panikeurs die geld over de balk smijten waar de opbrengst nauwelijks te berekenen of te voelen valt. Deze wijkvernieuwing is een opportuniteit om een en ander aan mekaar te knopen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is