Luk Huys

Gemeenteraadslid

Wie ben ik?

Luk Huys, gehuwd met Ann Wyckstandt. Geboren, getogen en fiere Belselenaar.

Wat doe ik?

Ik ben ambtenaar bij de FOD Financiën, centrum buitenland. Als fiscaal controleur ga ik na of de buitenlandse bedrijven die in België actief zijn, zich houden aan de BTW-wetgeving. Ik kan dus getuigen dat de belastingen rechtvaardig geïnd worden!