Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 26 juni 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Afgelopen vrijdag 26 juni 2020 vond de maandelijkse gemeente en OCMW-raad plaats. Hopelijk voor de laatste keer digitaal. Op het agenda een pak werk zodat de vergadering duurde van 19u tot 1u10. Weerom waren er verschillende raadsleden van de oppositie die, wellicht door hun respect voor de raad, al …

Op 22 juni 2020, over deze onderwerpen: Meerjarenplan 2020 - 2025, Openbaar domein

Het stadsbestuur stelt een ontwerpteam aan dat onze visie op een nieuwe Grote Markt het best benadert. Het college koos voor de groep ‘TV Artgineering, LAMA Landscape Architects, Sweco Belgium (ALS_O)’, met onze eigen Daniël Ost als groenontwerper op voordracht van een gunningscommissie die werd …

Op 19 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vandaag lichtte schepen Carl Hanssens nog eens het standpunt van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. de vervoerregio toe in de commissie mobiliteit. Hij haalt er voor jullie de 3 belangrijkste zaken qua busvervoer uit: 1. Het college apprecieert dat de verbindingen met de deelgemeenten …

Op 8 juni 2020, over deze onderwerpen: Armoedebeleid, Welzijn

De Vlaamse Regering werkte drie concrete maatregelen uit om naar aanleiding van de COVID-19-pandemie kwetsbare huishoudens extra te ondersteunen. Ook op Sint-Niklaas hebben deze maatregelen een positieve impact. Extra middelen voor lokale besturen in de strijd tegen armoede Steden en gemeenten …

Op 5 juni 2020, over deze onderwerpen: Lokale economie, Openbaar domein

Vanaf volgende week kunnen horecazaken hun terrassen gevoelig uitbreiden in Sint-Niklaas en in de deelgemeenten. Meest opvallende ingrepen zijn er op de Grote Markt, het Regentieplein en het Stationsplein, waar meteen de verkeerssituatie verandert. Op veel andere plaatsen worden parkeerplaatsen en …

Op 2 juni 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Jeugd, Sport

Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts menen dat deze steun het sociale weefsel van onze …