Verslag Gemeenteraad Sint-Niklaas 28/08/2015

Op 29 augustus 2015, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Afdelingswerking, Algemeen beieid, Bestuurszaken, Dierenwelzijn, Gemeenteraad, Jeugd, Kinderopvang, Leefomgeving, Verenigingen, Verenigingsleven

Op vrijdag 28 augustus 2015 ging de gemeenteraadszitting door in stadhuis van Sint-Niklaas.

Hieronder enkele beslissingen die goedgekeurd werden door de gemeenteraad:

Eedaflegging nieuw gemeenteraadslid

Filip Herman uit Sint-Niklaas legde voor de N-VA-fractie op de gemeenteraadszitting van vrijdag 28 augustus 2015 als wettelijke eerste opvolger de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Hij volgt Cansu Özen op die onlangs wegens persoonlijke redenen ontslag nam. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 behaalde Filip Herman 391 voorkeurstemmen.

Verbod thuisslachtingen

De gemeenteraad keurde de politieverordening goed op het verbod op thuisslachtingen tijdens het islamitisch offerfeest (eind september). Volgens burgemeester Lieven Dehandschutter is dit nodig omdat anders de indruk wordt gewekt dat onverdoofd thuisslachten toegestaan zou zijn. Het verbod wil ook problemen met het afvoeren van slachtafval voorkomen.

Grondige hervorming van de stedelijke organisatie

Na een intensief participatietraject met personeel en vakbonden, keurde de gemeenteraad vanavond het nieuwe stedelijke organogram goed. Een slankere en efficiënte organisatiedie klaar is voor de uitdagingen van de 21ste eeuw: goede dienstverlening, samenwerking met het OCMW, digitalisering en weg met de verkokering. En dit alles binnen een sober personeelsbudget.

Nieuwe tarieven voor stadsfeestmateriaal

Vanavond keurde de gemeenteraad een nieuw retributiereglement goed voor het stedelijk feestmateriaal. Het zelf afhalen en plaatsen van feestmateriaal wordt goedkoper dan het laten plaatsen en leveren door de stadsdiensten: Het tarief wordt gemiddeld 35% goedkoper bij afhalen dan vandaag. Een levering zal 50 EUR kosten. Voor bepaalde producten worden ook aparte plaatsingskosten aangerekend. Het basispakket wordt ingekrompen, maar wordt ook 50% goedkoper. Buurtcomités kunnen voortaan ook huren aan verminderd tarief (50%). Op deze manier tracht het stadsbestuur de eigen (personeels)kosten onder controle te houden zonder de verenigingen te confronteren met een onvermijdbare hogere kost.

Stad en OCMW gaan samenwerken voor de maaltijden in de kinderdagverblijven

Schepen Marijke Henne verdedigde de beslissing van het schepencollege om te gaan samenwerken met het OCMW voor de maaltijdbereiding in de kinderopvang. De stad bereidt haar aanbod aan inkomensgerelateerde kinderopvang flink uit en bereikt een schaalgrootte die deze samenwerking nuttig maakt. Voor de kinderen verandert er in de praktijk niets, zij zullen kunnen blijven genieten van gezonde en smakelijke maaltijden, volledig op maat van wat zij nodig hebben.

Je leest er meer over hier

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is