Verslag gemeenteraad september 2021

Op 28 september 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Afgelopen vrijdag startte, met een bang hart, de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van september 2021 om 19u. Hoe lang gaat hij deze keer duren… 

Eindelijk, sinds lange tijd, verliep de raad terug fysiek. Nog niet in de vertrouwde raadszaal, maar wel in het auditorium van de Odisee hogeschool. Een oprechte dank aan de hogeschool en de stadsmedewerkers die dit op logistiek vlak tot een goed einde brachten. 

Maar het belangrijkste, wat werd er beslist?

  • Ook deze maand stelden we politievacatures vacant.
  • We namen kennis van de stand van zaken van de projecten 2020-2025. Ik kan enkel tot de conclusie komen dat er een pak geïnvesteerd wordt. Zowel in de deelgemeenten als in het stadscentrum, zullen we deze investeringen gerealiseerd zien in de komende jaren. Opmerkelijk is dat de oppositie de kaart blijft trekken van de vertraging. Soms zou ik denken dat de oppositie geen noodzaak ziet in meer zwemwater, een meer aantrekkelijke Grote Markt, meer Bib, meer plaats voor sociale economie, meer aan zoveel noodzakelijkheid,… .
  • Er komt een studie over flankerende mobiliteitsmaatregelen naar aanleiding van de nakende knip op de Grote Markt. Uit deze studie zal moeten blijken waar en welke bijkomende maatregelen nodig zijn. Maar ze zal niet leiden tot het terugdraaien van de “knip” beslissing. Onze Grote Markt kan echt niet langer als het rondpunt van het Waasland dienen. Willen we ons centrum echt vlot bereikbaar maken, dan moet het doorgaand verkeer er tussenuit.
  • We zetten onze handtekening onder het Lokaal Klimaat en Energiepact 2030 van de Vlaamse Regering.
  • De 2e fase van de verbouwing van het techniekhuis komt eindelijk in zicht. We keurden de gunningsleidraad goed voor een dossier dat al zeer veel hindernissen heeft gekend.
  • Voor De Schakel in Nieuwkerken komt er een investeringssubsidie van € 250.000,00.
  • Collega Filip Herman bracht in de toegevoegde punten een vraag voor meer muziek op straat en in de scholen. Het is inderdaad zo dat je vandaag zo goed als geen echte straatmuzikanten ziet en hoort in onze straten. Bevoegde schepen Ine Somers bevestigde dat ze dit zal bekijken waar er aanpassingen aan het reglement in kwestie mogelijk zijn. Met aandacht voor de kwaliteit, want straatmuzikanten zijn verschillend van bedelaars. En waarom niet geen straatmuziekfestival koppelen aan een andere evenement in de stad? Filip vroeg ook meer aandacht voor meer verscheidenheid van muziekstijlen binnen het onderwijs. 

Tot ieders vrede viel de laatste hamerslag om kwart voor 11. Een schappelijk uur en voor mij persoonlijk nog een kans om nog even proficiat te wensen aan een huwelijkspaar binnen de familie…

 

Luk Huys, fractievoorzitter

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is