Verslag gemeenteraad juni 2021

Op 28 juni 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Vierde zaterdag van de maand, dus verwachten jullie een kort verslag van de gemeenteraad. 

Zoals steeds in de maand juni vindt eerst de OCMW-raad plaats. Daar moet eerst de jaarrekening 2020 goedgekeurd worden, vooraleer deze ook door de gemeenteraad kan worden goedgekeurd worden.
Maar het belangrijkste, wat werd er gisteren allemaal beslist?

1. De jaarrekening 2020 en de budgetaanpassingen van de meerjarenbegroting tot en met 2025 werd goedgekeurd. Corona heeft gelukkig geen grote financiële schade aangebracht aan onze stad. Ook belangrijk is dat we er in slagen om de realisatiegraad van onze investeringen te verhogen tot 61%

2. We blijven ook deze maand nieuwe politiemensen rekruteren!

3. We gaan op zoek naar een ontwerper voor het sportpark op de Puyenbekesite,het toekomstige Sportkringpark. 

4. We starten 'Project 33' op. Met behulp van een participatieproject willen we de spoorbrugpijlers meer kleur en beleving geven.

5. We kopen gronden aan ten noorden van de Dillaertwijk om een noordelijk stadsrandbos te creëren. 

6. We keurden de investeringen goed om ons waardevol archief op een zeer kwalitatieve manier te bewaren in ons nieuw archief.

Nu nog even doortrekken tot onze nationale feestdag op 11 juli en dan kunnen we genieten van een maandje politiek verlof!

 

Luk Huys, fractievoorzitter

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is