Verslag gemeenteraad augustus 2021

Op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Na de zomerpauze herneemt de democratie zijn activiteiten. De gemeenteraad startte dus om 19u. 
Na de zoveelste detaildiscussies vanuit de oppositie konden we starten omstreeks 19u30. Op het agenda zeer veel routinepunten, maar ook enkele aandachtspunten.

  • In tegenstelling tot wat de oppositie beweert, gaan de Vredefeesten dit jaar WEL door. Al zorgt corona ervoor dat het er dit jaar volledig anders uit zal zien. En ja, ook de meerderheid had graag terug volwaardige Vredefeesten gehad op de gekende manier. Maar alle adviezen zijn zo negatief om de ballons vanop de Grote Markt te laten opgaan. De optredens, wereldmarkt en ballons gaan door, maar niet op de vertrouwde plekken en niet allemaal toegankelijk voor het publiek.
  • We blijven politiemensen in dienst nemen.
  • We nemen bijkomende fiscale maatregelen ter ondersteuning van de sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.
  • We namen ook kennis van het jaarlijkse verslag van de ombudsvrouw. Hierbij valt op dat de weg naar het meldpunt meer en meer wordt gevonden. Het is immers het meldpunt dat ons signalen geeft van zaken die aangepakt moeten worden. Het aantal effectieve klachten daalt. Ik kan daar enkel uit concluderen dat de burger meer tevreden is over onze dienstverlening.
  • We blijven investeren in een minder vervuilend wagenpark.
  • Er komen twee nieuwe straten in onze stad:  Eekhoekstraat (weg tussen Pattoterij en de Bergstraat) en Pivohof (een nieuw woonproject in de Sparrenhofstraat).
  • We gaan een extra bufferbekken aanleggen in de buurt van de Clementwijk. Op deze manier verhogen we onze buffercapaciteit en houden we uw en mijn voeten droog.
  • Er komt een nieuw voetbalpleintje aan het Koningin Fabiolapark.
  • Marcel Van Looy legde de eed af ter vervanging van Kelly Van Elslande die met bevallingsverlof gaat. De fractie wenst Kelly een vlotte bevalling van een gezonde baby. 

Om 21u35 was de reguliere zitting achter de rug. De aanvullende punten en OCMW raad waren om 23u59 afgelopen.

 

Luk Huys, fractievoorzitter

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is