Verslag gemeenteraad april 2021

Op 26 april 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Met dank aan corona, houden we ook in april een hybride gemeenteraad. Er is honger om terug fysiek te vergaderen maar ons verstand zegt ons dat de huidige situatie van dien aard is dat een volledig fysieke gemeenteraad niet mogelijk is.  
Wat beslisten we op een zitting met een niet zo drukke agenda:

- Ook in 2021 helpen we de horeca door de belasting op terrassen dit jaar niet te innen.

- We verlengden ook de subsidie ter ondersteuning van publieksactiviteiten in het kader van de coronacrisis.

- We legden het subsidiereglement vast om de werkingsmiddelen voor de kunstenorganisaties toe te wijzen.

- We keurden het RUP goed van het H. Heymanplein. We gaan ons ook laten begeleiden voor wat betreft het juridische en communicatieve luik van dit project.
Over dit laatste werd meer dan een uur gedebatteerd. En ja, dat is het project ook waard, ware het niet dat de discussie meer ging over het externe advies dan over het RUP zelf. 
Even opfrissen: De Bib en het Huis van het Kind komt op de plaats van de supermarkt, de supermarkt komt op de plaats van de huidige Bib, de meeste auto’s zullen ondergronds parkeren en het ganse plein wordt een pak groener en leefbaarder. Het masterplan werd al in de vorige bestuursperiode goedgekeurd en nu volgde dus het noodzakelijke RUP. Dit dient als kader voor de nog op te maken plannen. 
De weinige inhoudelijke opmerkingen en al eens een goede vraag, werden gedegen, rustig en met grote kennis van zaken weerlegd en beantwoord door onze schepenen. De vraag die ik me achteraf wel stelde: heeft de oppositie de antwoorden wel goed gehoord? 

Rond half één werd de zitting gesloten. 

Luk, Huys, fractievoorzitter

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is