Tussenkomst Dr. Bart Merckx op gemeenteraad 28/10/2016 in het kader van het masterplan "Stationsomgeving Noord"

Op 29 oktober 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De gemeenteraad van de stad Sint-Niklaas op vrijdag 28/10/2016 had een voorbeeld van democratie moeten worden.
Drie burgers die een goed onderbouwd dossier kwamen voorstellen over hun visie i.v.m. het masterplan "Stationsomgeving Noord" werden gehoord door de gemeenteraad. De oppositie (Open VLD, CD&V, SOS/2012 en Vlaams Belang) koos er voor om meer tijd te investeren in de procedure omtrent dit burgerinitiatief dan in de inhoud van het dossier zelf. Zij kozen er uiteindelijk voor om met veel ophef de zitting te verlaten en daardoor ook geen debat aan te gaan over de verdere agendapunten. N-VA Sint-Niklaas betreurt dan ook dat de gemeenteraadsleden uit de oppositie hun democratische plicht voor de burger uit Sint-Niklaas hebben verzaakt. Raadslid Luk Huys (N-VA) vond het ook schandalig dat twee fractieleiders van de fractie CD&V/SOS2012 het blijkbaar nodig achtten om de redenen tot afwezigheid van enkele raadsleden van de meerderheid met veel ophef in twijfel te trekken terwijl de uiteindelijke verklaring pas in de geheime zitting ging gegeven worden.

Voor al deze heisa kwam Dr. Bart Merckx, gemeenteraadslid voor N-VA, tussen in het debat met volgende boodschap:

"Vooreerst wensen wij onze waardering uit te spreken voor dit burgerinitiatief en voor uw inzet.
De N-VA is 100% voorstander om de noordkant (of 'achterkant') van het station kwalitatief te verbeteren. De buurt is op dit moment niet aantrekkelijk, er is weinig groen en weinig dynamiek. Een masterplan om deze buurt op te waarderen is dus echt nodig. Maar volgens N-VA voldoet het voorliggende masterplan niet. Uw kritiek op dit masterplan is voor een belangrijk deel terecht : er was te weinig inspraak van de buurt, er is te weinig groen voorzien in het plan, de mobiliteit werd niet in rekening gebracht en de voorgestelde verdichting met hoogbouw brengt de leefbaarheid van de buurt in het gedrang. 
De vraag hierbij moet zijn... Moet het plan daarom helemaal van tafel geveegd worden? Alle gemaakte kosten voor niets?
De N-VA is voorstander van een nieuw plan, waarbij de burgers en de partners van het gemeenschapsonderwijs (GO) en het slachthuis nauw betrokken worden en waarbij een echt participatietraject wordt uitgetekend. Het masterplan en de mobiliteitsstudie kunnen inhoudelijk waardevolle input geven aan dit nieuwe plan. De bedoeling is om dan direct aansluitend naar het opstellen van een RUP te kunnen overgaan, zodat de stationsomgeving uiteindelijk opgewaardeerd kan worden tot een aantrekkelijk stukje Sint-Niklaas."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is