Openbaar vervoerplan goedgekeurd: de krachtlijnen

Op 17 juli 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Er is een nieuw Openbaar Vervoerplan (of ook wel 'busplan') goedgekeurd voor het Waasland. Hieronder meer uitleg en de belangrijkste krachtlijnen voor Sint-Niklaas samengevat.

Misschien is het noodzakelijk om tussen alle doomsday-berichten eens uit te leggen waarom dit plan kansen inhoudt voor onze stad en waarom openbaar vervoer een echt alternatief kan zijn (wat het vandaag met hopen lege bussen in de daluren duidelijk niet is). Sorry dat het wat lang is maar met slogans alleen schuur je dicht tegen ‘fake news’ aan.


Er zal geen bus minder rijden en geen euro minder worden uitgegeven aan openbaar vervoer. De midddelen moeten van de Vlaamse Regering onder het decreet basisbereikbaarheid effcienter ingezet worden door het bundelen van lijnen en het korter in tijd maken van het reistraject. Daardoor kan de frquentie op lijnen omhoog en frequenter openbaar vervoer = aantrekkelijk openbaar vervoer. Dat is exact wat hier en in alle 15 vervoerregio’s zal gebeuren.


1. We zijn zeer tevreden over het voorstel van kernnet - net als de andere gemeenten trouwens: alle kernen rond Sint-Niklaas krijgen een betere verbinding met de stad, met in de daluren een verbinding van minstens elke 30 minuten. Met Temse en Nieuwkerken komt er een verbinding elke 20 minuten en met Sinaai en Belsele zelfs elke 15 minuten. Dat is voor onze deelgemeenten een zeer goede zaak en een verbetering tov vandaag.
Het voorgestelde OV-net leidt zo tot meer busgebruik van de ons omliggende (deel)gemeenten naar de stadskern als geloofwaardig alternatief voor de auto. Dat is de beste garantie voor een autoluwere kern. Door een bus om de 30 minuten te voorzien op vaste uren en op alle verbindingen in de daluren, wordt openbaar vervoer met de bus wel aantrekkelijk om de woon-werk en woon-school verplaatsingen te doen.
De combinatie van de kernnetlijnen, stadsbuslus en vervoer op maat, geeft een voldoende bereikbaarheid en gespreide dekking van onze stad en voor stadsbewoners.


2. De Corridor (Parklaan - Grote Markt - Hofstraat) blijft de belangrijkste vervoeras door de stad voor zowel de kernnetlijnen als de lijnen van het aanvullend net. Dat betekent in de daluren wellicht minstens een bus elke 10 minuten tussen station en Waasland Shopping Center.


3. De belangrijkste vraag van de stad tot aanpassing van de stadslijn is goedgekeurd door de Vervoerregioraad, maw naast het WSC, de klinieken, het station en de Watermolenwijk zal ook de Valk, Baenslandwijk, Welzijnshuis en Tereken aangereden worden. De bus die in stadslus in beide richtingen zal rijden, zal om het halfuur rijden. Daarmee is ook tegemoet gekomen aan de meeste opmerkingen die wij hebben gekregen.


4. Puivelde krijgt nog steeds een piekuurbus, daarnaast wordt het als mobiliteitspunt opgenomen in het Vervoer op Maat  met flex-bus om de vervoervraag in de daluren en weekend op te vangen. Hoe dat precies werkt, zal de komende maanden verder worden uitgewerkt. De Clementwijk zal ontsluitingen krijgen aan de rand van de wijk met de kernlijnen van en naar Stekene en Sint-Gillis-Waas (dus elk kwartier in de daluren stadinwaarts), maar niet meer in de wijk zelf. De stad onderzoekt mogelijke aanvullende maatregelen.

5. Mindervalidenvervoer krijgt een prominente plaats in het vervoer op maat. De gemeenten willen dat het budget de vervoervraag volgt.


Ik wil er op wijzen dat dit conceptplan geen uitspraken doet over mogelijke extra mobiliteitspunten, haltes of in sommige gevallen zelfs reiswegen. Dit is voer voor de komende maanden.

 

Carl Hanssens, schepen voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is