N-VA, sp.a en Groen Sint-Niklaas tegen heropening asbeststort

Op 23 augustus 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Welzijn

Na de ontstane commotie heeft SVK op 1 juni het asbeststort aan de Langehalsbeekstraat in Sint-Niklaas tot nader order gesloten. Het bedrijf overlegt sindsdien met de toezichthoudende administratie over een aangepast werkplan voor een mogelijke hervatting van de stortactiviteiten. Tevens besliste het college van burgemeester en schepenen op 22 mei een aanzienlijke verstrenging te vragen van de vergunningsvoorwaarden, waarvoor thans een openbaar onderzoek loopt. De voorbije maanden werden door de bevoegde instanties staalnames en metingen uitgevoerd, waaruit blijkt dat er op de terreinen en toegangswegen van SVK rond de stortplaats deeltjes werden aangetroffen met asbesthoudende stoffen. Daarvoor werden meerdere processen-verbaal opgesteld. De aanwezigheid van asbestvezels is het gevolg van een onzorgvuldige organisatie van de stortactiviteiten en het onvoldoende afdekken van de stortplaats. Op grond van deze vaststellingen hebben wij er geen vertrouwen in dat een toekomstige hervatting van de stortactiviteiten op een voor de volksgezondheid veilige en verantwoorde manier kan gebeuren. Daarom pleiten de N-VA, sp.a en Groen van Sint-Niklaas voor een definitieve stopzetting van het storten van asbest.

 

Sint-Niklaas, 23 augustus 2017

 

Hans Van Landeghem

voorzitter N-VA Sint-Niklaas

 

Annemie Wauman

ondervoorzitter sp.a Sint-Niklaas

 

Tim De Roeck

voorzitter Groen Sint-Niklaas

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is