Armoedeplan: Armoede bestrijden is een en-en-verhaal

Op 30 november 2020, over deze onderwerpen: Armoedebeleid, Gemeenteraad, Welzijn

Tussenkomst N-VA fractieleider Luk Huys tijdens de laatste gemeenteraad:


“Armoede mag geen “straf”, laat staan geen “levenslange straf” zijn.
Met de armoede in Sint-Niklaas is het minder erg dat sommigen ons willen doen geloven. Onze stad doet hen net iets beter dan het gemiddelde van centrumsteden. Echter is dit geen reden om op de lauweren te rusten. Iedere persoon in armoede is er één te veel.


De stad spendeert per jaar bijna 25 miljoen euro aan eigen middelen zonder de middelen die we van de hogere overheid ontvangen. Dit is maar liefst 16% van ons exploitatiebudget! We geven dus per jaar meer dan 2 stadhuisvleugels per jaar uit aan armoede! Armoede is dus wel degelijk een prioriteit voor de stad…


Voor de N-VA zijn de volgende doelen primair:
1. Armoede voorkomen en op tijd opvangen
2. Mensen uit de armoede halen, waarbij arbeidsactivering en levensmotivatie een belangrijke rol speelt.
3. Ondertussen de nodige steun aanleveren.


Armoede bestrijden lijkt ons een EN-EN verhaal. Binnen de kritieke hulpverlening, moeten we in eerste instantie vooral geven, maar stapsgewijs is het logisch dat het geven plaats maakt voor doen. En dat “doen” dient ook te gebeuren door de hulpbehoeftige.


Begeleiding is hierbij van groot belang. We moeten een leven in een budgettair en verantwoordelijk evenwicht motiveren. Dit moeilijke traject betekent o.a. prioriteiten stellen, vaak kiezen voor andere gezinsleden ipv voor zichzelf.


Het is jammer om vast te stellen dat mensen een bepaalde discriminatie ondergaan of zich minderwaardig voelen omdat ze niet voldoen aan dit ideaal maatschappijbeeld. Deze maatschappelijke druk, helpt het armoedeprobleem alles behalve en is zelfs volledig nutteloos. Men is geen beter of slechter mens met of zonder bepaalde materiële aspecten… Dus we hebben met z’n allen als maatschappij een belangrijke rol spelen in de armoede aanpak!


In kader van de preventie van armoede komt er een samenwerking is met Dyro. Zelfstandigen en bedrijven in moeilijkheden moeten we tijdig in beeld brengen om eventuele drama’s bij reorganisatie of faillissement te kunnen opvangen. En dit geldt voor zowel werknemers EN werkgevers. Het zijn slechts enkelingen die als zelfstandigen ongehavend uit een faillissement komen.


De kansenpas moet blijven maar wordt herbekeken. Binnen de cultuur lijkt een proportioneel en getrapt tarief een evidentie.


Armoede is voor de N-VA een zeer belangrijk probleem. Dit armoedeplan is een goed document, een goede handleiding maar ook een levend document. We zijn er van overtuigd dat dit een basis is voor het armoedebeleid van de komende jaren..

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is