Aanvullende personenbelasting kan omlaag, ondanks vele geplande investeringen

Op 4 januari 2019, over deze onderwerpen: Financiën
Peter Buysrogge

De aanvullende personenbe­lasting verlagen van de huidi­ge 8,5% naar 7,5%: die verkie­zingsbelofte van N-VA werd bij de installatie van het nieuwe stadsbestuur als haal­baar verdedigd. En dat on­danks de vele geplande inves­teringen. 

De aanvullende personenbelas­ting voor inwoners van de stad is met 8,5% relatief hoog in vergelij­king met het Vlaams gemiddelde van 7,21% (cijfer 2018). "Met een daling van 1 % willen we dat ge­middelde dichter benaderen", stelt schepen van Financiën Pe­ter Buysrogge (N-VA). "Door de strenge financiële saneringen van de vorige legislatuur staan de fi­nanciën van de stad nu op orde. Dat moet het mogelijk maken om die belastingverlaging door te voeren. Een daling van 1 % komt op jaarbasis neer op zo'n 2,5 mil­joen euro." 

De timing van die belastingver­laging is volgens oppositiepartij Vlaams Belang ongelukkig omdat er de komende jaren heel wat grote in­vesteringen gepland staan. De heraanleg van het Heyman­plein, een nieuwe bibliotheek, een tweede zwembad, een extra in- en uitrit voor de ondergrondse parking en de nieuwe vleugel van het stadhuis, waarvan de geschat­te kostprijs ondertussen is opge­lopen van 4 naar 12 miljoen euro. Schepen Buysrogge verdedigde evenwel de maatregel door te stellen dat de vleugel van het stadhuis reeds in de huidige meerjarenplanning zit en dus geen invloed heeft op de nieuwe meerjarenplanning. "We willen in de toekomst nog nauwgezetter budgetteren en begroten, zodat de uiteindelijke rekening dichter aansluit bij de begroting."

Bron : Het Nieuwsblad

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is