Voelen senioren zich nog goed in de woonzorgcentra in onze streek?

Op 28 februari 2018, over deze onderwerpen: Seniorenbeleid
verpleegkundige & senioor

Naar aanleiding van de TV uitzending op VRT in het programma PANO, over de kwaliteit in de woonzorgcentra, heeft Vlaamse Senioren Inspraak (VSI) de toestand in onze woonzorgcentra geanalyseerd. 

In onze streek is het niet zo erg gesteld zoals het in de uitzending van PANO werd weergegeven. Maar het kan wel wat beter.

  1. Er zouden meer geriatrisch opgeleide verpleegkundigen en zorgkundigen in dienst genomen moeten worden.
  2. Alle personeelskaders moeten voor alle diensten, zowel ´s nachts als in de weekenden, volledig worden ingevuld.
  3. De voogdijoverheid moet nauwgezet toezien op de  volledige invulling van het personeelskader.
  4. In geval van malversaties in een WZC moet het sanctioneringsbeleid strenger.
  5. Het personeel moet zich altijd op een aanvaardbare manier kunnen uitdrukken in de taal van de bewoners.
  6. De erkenning van private WCZ´s moet volledig onder Vlaamse bevoegdheid komen.  
  7. Binnen de WZC´s moet de privacy van de bewoners beter gerespecteerd worden.
  8. De in- en uitgangscontrole, van wie binnen komt en buiten gaat,  in een WZC moet beter.  Voor de veiligheid van iedereen is het verkeerd om een opendeur politiek te voeren, camera´s alleen volstaan niet.
  9. Er moet voor ieder WZC een onpartijdige ombudsman worden aangesteld, waar bewoners en familie terecht kunnen met hun klachten en waar een duidelijk antwoord wordt geformuleerd op een klacht binnen een redelijke termijn.

Besluit : Verbetering van de kwaliteit van de woonzorg is nodig en moet er komen. VSI zal deze problematiek blijven volgen.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. We gaan ervoor!

Johan De Beule, voorzitter. GSM : 047858843

Jan Praet, ondervoorzitter. E-mail : janpraet55 [at] gmail.com

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is