Verslag OCMW raad van 27 februari 2014

Op 28 februari 2014

Een verslag van enkele punten die besproken zijn op de OCMW raad van 27/2/2014:

- Seniorenzorg: Prijsbepaling warme maaltijden aan huis

Omwille van het faillissement van Delicatesse Catering werden we genoodzaakt een snelle oplossing te vinden voor het leveren van maaltijden aan huis.
Het OCMW Sint-Niklaas besliste daarom op de Raad van 30 januari 2014 om in te stappen in het dossier “groepsaankoop maaltijden aan huis” gevoerd door OCMW Zwijndrecht en aan de daarin bedongen voorwaarden.

De nieuwe toegewezen cateraar is Traiteur Ronny uit Affligem. De kostprijs van de maaltijd bij de nieuwe leverancier ligt hoger dan de standaard prijs van Delicatesse Catering.
Dit is te wijten aan een prijs die bij Delicatesse Catering eigenlijk niet markt-conform was maar ook door het nalaten van een indexeringsaanpassing over de jaren heen.
In 2013 hebben er 326 cliënten maaltijden ontvangen. Het gaat om bijna 80.000 maaltijden op jaarbasis.
Omdat een prijsstijging grote gevolgen heeft op het budget heeft dit als gevolg dat de gebruikersbijdragen dienen aangepast te worden.

Volgende tarieven gaan in vanaf 1/3/2014:
- Cliënten met voorkeurstarief mutualiteit : 6 euro/maaltijd
- Cliënten zonder voorkeurstarief mutualiteit : 7 euro/maaltijd
- Cliënten die kunnen aantonen dat zij beschikken over de Inkomens Garantie voor Ouderen (IGO), krijgen een korting en betalen 4,75 euro/maaltijd.

Gezien de korte tijdspanne tussen de beslissing van de OCMW raad (27/02/2014) en de voorgestelde ingangsdatum, 01/03/2014, is er een overgangsregeling uitgewerkt.
Alle cliënten krijgen tot 14/03 de mogelijkheid om de belevering van warme maaltijden stop te zetten.
Tot en met de datum van stopzetting betaalt deze groep deze maaltijden aan de oude prijs.
Voor de cliënten die hun bestellingen willen verder zetten gaat de nieuwe prijs in vanaf 01/03/2014.
De nieuwe prijzen en de overgangsregeling zullen in een individueel schrijven toegelicht worden.

- Leveringen: Uitbreiding dwaaldetectie voor WZC De Plataan

Voor WZC De Plataan is een dwaaldetectie voorzien voor de verschillende verdiepingen.
Dit systeem zorgt ervoor dat bewoners niet van de afdeling kunnen zonder dat er een alarm op de dect-telefoons komt.
De OCMW raad vindt het raadzaam om extra dwaaldetectie te plaatsen op het gelijkvloers om het onbewust weglopen van bewoners ook daar te vermijden.
Het kan eveneens een extra beveiliging zijn voor de bewoners van de Sprankel. Ook daar is er vastgesteld dat het aantal dementerenden gestegen is.
De aankoopdienst stelt voor om de oorspronkelijke leverancier, de firma Televic, toe te wijzen o.b.v. de wet op overheidsopdrachten om ze een aanvullende levering te laten verrichten.
Deze extra investering maakt dat heel het gebouw van De Plataan beveiligd zou zijn met dwaaldetectie.

- Leveringen: Nieuwe professionele vaatwasser WZC Populierenhof

Het hoofd van de voedingsdienst vraagt de aankoop van een nieuwe industriële vaatwasser voor de keuken van WZC Populierenhof.
Gezien de huidige vaatwasser in WZC Populierenhof niet efficiënt werkt en hierdoor te vaak interventies noodzakelijk zijn is een aankoop van een nieuw toestel naar analogie van de huidige decentrale werking sterk aangewezen.
Momenteel wordt de continuïteit, efficientie van de medewerkers en het beoogde afwasresultaat zeer sterk gehinderd.
De OCMW raad heeft beslist om een onderhandelingsprocedure op te starten om een nieuwe profesisonele vaatwasser voor WZC Populierenhof aan te kopen.

- Diensten: Huisstijl Welzijnssite

De bouw van de 'Welzijnssite' in de Abingdonstraat vordert snel. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de diensten begin november 2014 naar de Welzijnssite verhuizen.
Het is aangewezen om de ’Welzijnssite’ een eigen profilering te geven met een nieuwe naam en een herkenbare huisstijl die past binnen de huisstijl van stad en OCMW.
De bedoeling is een globale huisstijl te ontwikkelen voor alle diensten van stad en OCMW.
Dit betekent dat er een herkenbaar uniform grafisch kader wordt ontwikkeld voor de ‘lokale overheden’ van Sint-Niklaas (stad en OCMW).
Binnen deze nieuwe huisstijl moet er ruimte zijn voor deelorganisaties om hun eigen identiteit in zekere mate te bewaren.
De OCMW raad gaat akkoord met het opstarten van een onderhandelingsprocedure om een externe firma aan te duiden voor de opmaak van deze overkoepelende huisstijl.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is