Verslag gemeenteraad 28 februari 2014

Op 28 februari 2014

Op 22 februari 2014 overleed gewezen senator en voormalig staatssecretaris Ferdinand De Bondt. Burgemeester Dehandschutter opende de zitting met een waardig 'in memoriam' voor de man, die ijverde voor het behoud van Doel en behoorde tot de Vlaamsgezinde vleugel van de CVP. De raad hield een moment van stilte voor haar voormalig collega-raadslid.

Burgemeester Lieven Dehandschutter presenteert de raad vijf vernieuwde convenanten, die de samenwerking vastleggen tussen de stad en enkele organisaties actief binnen de ontwikkelingssamenwerking, zoals 'Oxfam Wereldwinkels' en 'Beweging in de Stad'.

Schepen Peter Buysrogge blijft de personeelsformatie verder vernieuwen. Het managementteam - het hoogste administratieve bestuursorgaan van de stad - wordt opnieuw samengesteld, in overeenstemming met het nieuwe organogram. Nog in uitvoering van dat organogram worden de vier functies van clustermanager vacant verklaard. Het gaat om de clustermanagers voor (1) dienstverlening, (2) ruimte, milieu en economie, (3) cultuur, vrije tijd en onderwijs en (4) techniek. Daarnaast worden ook twee functies van beleidsadviseur vacant verklaard, een noodzakelijke stap in de definitieve verankering van de dienst beleidsondersteuning in de stedelijke organisatie.

De gemeenteraad stemt in met de concessievoorwaarden voor de uitbating van het Walburgkasteel. Schepen Buysrogge licht toe dat de concessie niet enkel het kasteelgebouw behelst, maar ook de conciërgewoning, van zodra de renovatiewerken daar zijn afgerond. Boekingen zullen voortaan ook vlotter kunnen verlopen, want zowel de zaal als de drank zullen in de toekomst rechtstreeks via de uitbater geregeld worden.

Schepen Annemie Charlier werkt volop aan de dynamisering van de Salons voor Schone Kunsten, gelegen in de Stationsstraat. Met nieuwe openingsuren en de verkorte naam 'Salons' worden opnieuw enkele stappen gezet in de voorbereiding op de heropening van het museum, voorzien in mei 2014.

De gemeenteraad stemt in met het tragewegenplan voor Belsele, dat de richting aangeeft van de verdere ontwikkeling van het netwerk aan trage wegels in Belsele. Het is zeer belangrijk dat schepen Annemie Charlier daarvoor ook het nodige draagvlak vond bij de Belseelse landbouwers.

De zes versleten klascontainers van de gemeentelijke basisschool De Droomballon zullen nog dit jaar nog worden vervangen door een nieuw gebouw met vier klaslokalen, bergruimte en sanitair, ook de buitenruimte zal op verschillende plaatsen worden afgewerkt, met een kleuterspeelplaats, zandbak en een fietsenberging. Met de voorliggende plannen zal schepen Marijke Henne de bouw- en verbouwingswerken aan de school - die reeds jarenlang aanslepen - definitief kunnen afronden.

Op 21 september zal Sint-Niklaas voor het eerst sinds 40 jaar meedoen aan 'Autovrije Zondag' om duurzaam vervoer te promoten, onder meer met een fietsmarkt. Schepen Carl Hanssens moedigt de verenigingen aan om activiteiten te organiseren in de verkeersvrije stadskern een kleine subsidie van 100 of 150 euro, die de gemaakte kosten moet vergoeden.

De raad keurt een nieuwe renovatiesubsidie voor handelspanden goed. Handelaren die een leegstaand pand willen invullen, kunnen tot 50% van de gemaakte renovatiekosten recupereren met een maximum van 6.000 EUR. Het subsidiegebied loopt nu - naast de Stationsstraat - ook over de Grote Markt, Houtbriel en de Ankerstraat. Schepen Carl Hanssens stelt dat de positieve trend in de Stationsstraat zich 'als een uitdeinende olievlek' kan uitbreiden naar de omliggende straten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is