Peter Buysrogge uit Sint-Niklaas op 4de plaats Kamerlijst Oost-Vlaanderen

Op 4 februari 2014

Peter Buysrogge (37), schepen van personeel, wonen en sport van Sint-Niklaas, zal bij de verkiezingen van 25 mei op de 4e plaats staan op de Oost-Vlaamse Kamerlijst van de N-VA. Peter Buysrogge wordt de eerste nieuwkomer en de eerste Waaslander op die lijst, na de uittredende parlementsleden Siegfried Bracke, Sarah Smeyers en Peter Dedecker. De N-VA telt op dit moment 27 Kamerzitjes, waarvan 6 uit Oost-Vlaanderen.

Na de goedkeuring door het nationaal kiescollege vorige week, stemde gisteren ook het provinciaal kiescollege in met de invulling van een reeks topplaatsen op de lijst.

Peter Buysrogge reageert zeer tevreden en schuift meteen zijn drie prioritaire aandachtspunten naar voor:

- Een efficiënte overheid

Ik deed op dat vlak op Vlaams niveau heel wat ervaring op, als fractiesecretaris in het Vlaams Parlement en woordvoerder van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois. Ik maak hiervan trouwens ook werk als schepen van personeel in de stad Sint-Niklaas. Dit betekent: nadenken over de organisatiestructuur, dienstverlening en klantgerichtheid centraal stellen, inzetten op informatisering, geloven in goede evaluatiesystemen, …. Op al deze vlakken kan het federale niveau nog heel wat leren van lokale besturen en de Vlaamse overheid. Bovendien moet de federale overheid zich meer bewust worden van de consequenties van diens beslissingen (of het uitblijven ervan) : lokale besturen worden geconfronteerd met pensioenfacturen, met een brandweerhervorming als zwaard van Damocles, …

- De stem van het Waasland in de Kamer

Met roots in de Beverse polders, geboren en getogen in Sinaai en wonende in Belsele ben ik een echte Waaslander. Een vertegenwoordiger vanuit het Waasland op het federale niveau is belangrijk om mee een stem te hebben in de besluitvorming. Denken we maar aan de NMBS (treinverbindingen naar Brussel, goederenontsluiting Linkeroever, IJzeren Rijn) en adequate antwoorden op stedelijke problemen (veiligheid, migratie, …).

- Sterk mandaat van de kiezer!

Onder het motto “Verandering voor Vooruitgang” hield de N-VA het afgelopen weekend een inhoudelijk congres. Centraal op dat congres stond de uitwerking van het confederalisme, met Vlaanderen en Wallonië als aparte deelstaten. Enkel zo kunnen we een antwoord bieden op onze eigen problemen en beslissen wat we gezamenlijk met de Franstaligen willen doen. Ook om Brussel – ook onze hoofdstad – een toekomst te geven. Om die ideeën te realiseren vraagt de N-VA een sterk mandaat van de kiezer. Ik engageer mij om daar samen met de andere kandidaten, de lokale N-VA-besturen en de militanten werk van te maken, voor én na 25 mei!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is