PERSBERICHT – N-VA Sint-Niklaas - Buurtcomité schenkt drankje aan voorbeeldige chauffeurs

Op 10 mei 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vandaag 10 mei 2017 tussen 14.30 en 15.30 uur vond een actie plaats in de Puitvoetstraat, waarbij de politie controleerde op snelheid en tonnagebeperking. Parallel met de controleactie zette het buurtcomité de bestuurders, die zich houden aan de verkeersregels, in de bloemetjes door hen een non-alcoholisch drankje aan te bieden.

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA): “Het stadsbestuur vindt dit super om te zien hoe een buurtcomité initiatieven neemt naar veiligheid in de buurt. Dit soort participatie verdient absoluut een pluim! Wij zullen bij dit soort acties steeds de politie en de buurten blijven steunen.”

Er zijn heel wat veranderingen qua snelheidsregime en tonnagebeperking in de stad. De aannemer die 1.500 borden plaatst met de nieuwe snelheids- en tonnagebeperkingen is aan de laatste borden toe, zo ook in de Puitvoetstraat. Hier werd een tonnagebeperking 3,5 ton opgelegd. De snelheid werd op 50 km/u gehouden. Uit metingen van de dienst mobiliteit en de politie blijkt dat deze snelheidslimiet regelmatig wordt overschreden. Het gebrek aan fietspaden in de hele straat verantwoordt de keuze voor 50 km/u. In afwachting van de heraanleg van de straat met structurele oplossingen voor wegprofiel en fietspaden, plaatste het stadsbestuur een snelheidslus in de straat. De politie stelt intussen een positief effect vast van haar jarenlange inspanningen op het vlak van snelheid in de straat, maar er is nog werk aan de winkel. Twee jaar geleden was gemiddeld 20 % van de chauffeurs in overtreding n.a.v. snelheidscontroles met de bemande camera, in 2017 is dit nog 12 %. Dit is al een opmerkelijke verbetering, maar ligt nog ver boven het gemiddeld aantal overtredingen in andere straten (6 %). De politie zal dus regelmatig snelheidscontroles blijven organiseren en uiteraard ook controles op zwaar vervoer.

Schepen van mobiliteit, Carl Hanssens (N-VA): “Wij vinden dit een positieve evolutie maar periodieke controles blijven broodnodig. Wij hebben dan ook de intentie om, in de volgende bestuursperiode, te gaan voor een herprofilering door. een heraanleg via het rio-project. Dit zal zorgen voor bredere fietspaden, een comfortabele parkeerstrook en een smaller wegprofiel. Een studiebureau zet nu de eerste voorstellen en tekeningen op papier.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is