Oorlogsgedenktekens in Sinaai en Sint-Niklaas definitief beschermd

Op 1 december 2011

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft de definitieve bescherming van de oorlogsgedenktekens in Sinaai (begin Tinelstraat) en Sint-Niklaas (Houtbriel) ondertekend. Dit vernam de N-VA-afdeling van Sint-Niklaas van minister Bourgeois.

Deze bescherming past in een ruimer dossier van minister Bourgeois van 37 oorlogsgedenktekens in Oost-Vlaanderen. In dit beschermingsdossier is gekozen om de gedenktekens op te nemen, die opgericht zijn ter herinnering aan de gesneuvelde soldaten en burgerslachtoffers van de lokale gemeenschap. Het gaat hier niet om de louter militaire heldenmonumenten, maar eerder om de gedenktekens opgericht door de gemeente of parochie. Deze monumenten staan vaak op een beeldbepalende en centrale plaats in de gemeente, in de nabijheid van het gemeentehuis of aan de parochiekerk.
Verder zijn ook de eerder militaire gedenktekens geëvalueerd.

De 37 gedenktekens zijn geselecteerd op basis van hun bijzondere artistieke waarde en hun historisch en sociaal-cultureel belang. In dit beschermingsdossier is dus geopteerd voor vrijstaande driedimensionale uitgewerkte monumenten met veelal figuratief werk.

“Oorlogsmonumenten van WO I en II herinneren niet alleen aan de krijgsverrichtingen,” verduidelijkt minister Bourgeois, “maar ook aan de traumatische gebeurtenissen waardoor een land, streek of gemeente werd getroffen. Als herdenking aan die grote gebeurtenissen is de aanplant van vrijheidsbomen een opvallende daad, die deel uitmaakt van een sterk verspreide volkse traditie. Op de plaatsen waar een vrijheidsboom het gedenkteken flankeert, wordt hij dan ook mee beschermd.”

Peter Buysrogge, afdelingsvoorzitter van N-VA-Sint-Niklaas : “Deze twee oorlogsmonumenten hebben voor Sinaai en Sint-Niklaas een artistieke, historische en sociaal-culturele waarde. Deze bescherming is dan ook belangrijk zowel voor het verleden, ter herinnering aan de twee wereldoorlogen als voor de toekomst, omdat de monumenten beeldbepalend zijn voor de omgeving.”

Het gaat om volgende monumenten :

Oorlogsmonument WO I voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Sinaai, Edgard Tinelstraat
                Ontwerper: Van der Gucht, beeldhouwer: Ch. Willems
Oorlogsmonument WO I voor de gesneuvelden, gemartelden en opgeëisten van Sint-Niklaas, Houtbriel
                Beeldhouwer: Bruno Gerrits

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is