NMBS-beslissing treft Waas en Dender zwaar

Op 24 oktober 2011

Met verbazing neemt de N-VA van het Waasland en Dender kennis van de nieuwe plannen van de NMBS. Vanaf december 2012 zal er een nieuwe dienstregeling in voege treden waarbij 193 treinen worden afgeschaft, zonder de reizigers een alternatief te bieden.

Onze regio is het zwaarst getroffen : maar liefst 33 treinen verdwijnen!

Lijn 52 Puurs – Antwerpen (1 trein)

Lijn 53 Gent – Dendermonde –Mechelen (2 treinen)

- Lijn 60 Sint-Niklaas – Dendermonde – Brussel (29 treinen)

- Lijn 69 Kortrijk – Poperinge (1 trein)

De N-VA heeft er steeds voor gepleit dat er grondige besparingen moeten komen. Maar de NMBS moet echter eerst het eigen huis opkuisen, o.a op het vlak van structuur en infrastructuur en door eerst en vooral  intern te saneren.

De regio Waas en Dender neemt hierdoor maar liefst  17% van alle afgeschafte treinen voor haar rekening. Dit is voor onze streek een tweede drastische ingreep. Na het in voege treden van de huidige NMBS-dienstregeling, van kracht sinds 12 december 2010, was er immers al heel wat ongenoegen over de treinverbinding naar Brussel. Er werden petitieacties gestart, de burgemeesters van een aantal steden en gemeenten brachten hun grieven over aan de NMBS-top, … Tot op heden echter zonder soelaas : niet alleen op papier (meestal één keer, soms zelfs twee keer moeten overstappen, …), maar ook in de praktijk (te weinig rijstellen, te laat waardoor aansluitingen niet gegarandeerd konden worden) kreeg de nieuwe dienstregeling een dikke onvoldoende.

De beslissing van de NMBS om nu een heel pak treinen af te schaffen is een volgende stap. Men ontmoedigt eerst de treinreiziger aan om de trein te nemen om dan te concluderen dat de trein onvoldoende gebruikt wordt, waardoor men de verbinding afschaft. En dat terwijl vanuit mobiliteitsoogpunt het net de bedoeling moet zijn om meer mensen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Om  een voorbeeld te geven : de trein om 21:04 tussen Dendermonde en Sint-Niklaas verdwijnt. Hierdoor zal er in de toekomst gedurende 2 uur geen aansluiting zijn via Dendermonde voor de treinreizigers tussen Brussel en het Waasland.                                     

De N-VA van Waas en Dender vraagt een oplossing voor de reizigers die in de kou blijven staan. De voorliggende nieuwe regeling gaat in voege tegen december 2012, tegen dan moet er voor de reizigers voor wie er geen oplossing is (bv trein van 30’ vroeger of 30’ later nemen) een alternatief zijn.

De treinverbinding met Dendermonde zo zwaar treffen zonder de getroffenen een alternatief te bieden roept immers ernstige vragen op. Hopelijk dringt het signaal door tot in één van de vele vennootschappen in de Frankrijkstraat te Brussel…

Wij stellen dan ook voor dat de NMBS alle reizigers van de getroffen lijnen bevraagt en met hen zoekt naar een passend alternatief.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is