Nieuwjaarsboodschap van de burgemeester

Op 4 januari 2014

Traditiegetrouw verzamelt het stadspersoneel op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar in ’t Bau-huis om te klinken op het nieuwe jaar en nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Bij het begin van het nieuwe jaar nam de burgemeester ook het woord. Hij bedankte het stadspersoneel nadrukkelijk voor het harde werk van het voorbije jaar en schetste de uitdagingen voor 2014.

Diezelfde uitdagingen zet hij ook op een rijtje in het voorwoord van de eerste Stadskroniek van 2014, dat u hieronder kan nalezen.

 

Beste stadsgenoten,

Sint-Niklaas is een mooie stad met vele troeven. Als inwoner sta je daar niet altijd bij stil. Al zijn er wel bijzondere momenten, die je plots met andere ogen naar onze stad doen kijken. Zoals vorige herfst, toen de Stationsstraat heropende als stijlvolle winkelwandelstraat. Of toen het vergulde Mariabeeld op de Onze-Lieve-Vrouwekerk na vele jaren opnieuw begon te stralen en sindsdien als een baken de aandacht trekt van bezoekers. Er waren ook de talloze kinderen uit heel Vlaanderen, die zingend door de stadskern trokken op weg naar het Huis van de Sint en de Sint in de piste. En in de deelgemeenten is er altijd de natuur en de rust: in het stiltegebied van Sinaai, langs de trage wegen van Belsele of in de open landschappen rond de dorpskern van Nieuwkerken.

Sint-Niklaas is ook een aangename stad om in te wonen en te leven. Ook dat lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar het is tegelijkertijd echt bijzonder. Een groeiend aanbod aan betaalbare en comfortabele woningen, de school op wandel- of fietsafstand, de jeugdbeweging, de sportclub, vrienden ontmoeten op de stadspleinen, theater, concerten en film, gezellig winkelen, medische voorzieningen bij de hand, samen tafelen in een gezellig eetcafé of restaurant: onze stad heeft het allemaal én op mensenmaat.

Het spreekt voor zich dat het de eerste en voornaamste opdracht is van het stadsbestuur om onze levendige stedelijke gemeenschap alle kansen te geven en verder te laten bloeien. Dat betekent ook dat wij onze kop niet in het zand steken voor problemen en tekortkomingen. Het stadsbestuur pakt op een doortastende wijze de uitdagingen aan inzake veiligheid, mobiliteit en de sociale en economische leefbaarheid. Bijzondere aandacht gaat uit naar inwoners die het – om welke reden dan ook – moeilijk hebben om aansluiting te vinden bij de samenleving.

Dat is geen eenvoudige zaak, want de stadsfinanciën staan onder druk. Tal van steden en gemeenten hebben het vandaag moeilijk en moeten de tering naar de nering zetten. Het opmaken van het meerjarenplan 2014-2019 was voor het stadsbestuur dan ook een delicate evenwichtsoefening. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet stijgen en dat wij alle personeelsleden aan boord houden. Door verantwoorde besparingen en door te streven naar een grotere efficiëntie, kan de kwaliteit van de stedelijke dienstverlening op peil blijven en kan het stadsbestuur zijn sociale rol blijven vervullen.

Zo houden wij de waterzuivering in onze stad bovenaan de agenda. De dorpskernvernieuwing van Sinaai komt dit jaar in een nieuwe fase en op de vroegere Gerda-terrreinen opent een gloednieuwe welzijnssite, in een samenwerking tussen de stad en het OCMW. Belangrijke investeringen in sportcentrum De Witte Molen, Sinbad en in de jeugdcentra van Belsele en Sinaai komen tegemoet aan de behoeften van onze verenigingen. Op de VTS-site komt er extra ruimte voor de academies. Verder zetten wij ook sterk in op de verkeersveiligheid en de mobiliteit, onder meer door de heraanleg van het kruispunt Driekoningen. En natuurlijk timmeren we verder aan de weg als ‘Sint-Niklaas fietsstad’!

Een volledig overzicht van nieuwe initiatieven en investeringen vindt u in het meerjarenplan, op de website van de stad en ook verkrijgbaar aan de infobalie van het stadhuis. Het stadsbestuur wil dit beleid de komende jaren concreet vorm geven in nauw overleg met de verenigingen, wijk- en straatcomités, werkgroepen en dorpsraden, maar ook met u als geïnteresseerde inwoner.

Met dit voornemen wens ik u en iedereen die u dierbaar is, namens het stadsbestuur, een gelukkig nieuwjaar.

 

Dankbaar en dienstbaar

 

Lieven Dehandschutter

Lieven Dehandschutter

burgemeester

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is