N-VA Sint-Niklaas voor nummerplaatherkenning in de strijd tegen criminaliteit en doorgaand vrachtverkeer

Op 23 juni 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit, Veiligheid, Welzijn, Wonen

Op vrijdag 23 juni 2017 besliste de gemeenteraad de aankoop van nummerplaatherkenning camera's (ANPR). Bart Merckx kwam hier voor tussen om de voordelen van deze systemen, en dan meer bepaald t.o.v. het weren van doorgaand vrachtverkeer, uit te leggen.

Bart Merckx:
"De gemeenteraad beslist hier vanavond over een investering in ANPR camera’s op de N16 en de N41 en de bijhorende software. Het Vlaams gewest plaatst camera’s op de E17 en ook politiezone Hamme-Waasmunster plaatst camera’s aan de zuidkant van het Waasland. En dat is iets waar we bij N-VA natuurlijk helemaal achterstaan.

ANPR camera’s aan de in- en uitvalswegen kunnen ingezet worden om de criminaliteit te helpen bestrijden. Ook kunnen gestolen of niet-verzekerde voertuigen gedetecteerd worden. De ervaring in de stad Mechelen toont aan dat dit zeer goed werkt.

Maar ik wil hier vanavond benadrukken dat deze camera’s ook ingezet kunnen worden om het verkeer, en meer bepaald het vrachtverkeer, te monitoren en te handhaven.

Gisterenavond is hierover nog een vergadering geweest met de werkgroep verkeer van de dorpsraad van Nieuwkerken. U weet waarschijnlijk dat er in Nieuwkerken een grote bezorgdheid bestaat over het doorgaand vrachtverkeer en dat er een petitie gestart is. Schepen Hanssens heeft een aantal voorstellen gedaan om op korte termijn de situatie te verbeteren : aangepaste signalisatie op de ring (met vermelding dat doorgaand vrachtverkeer verboden is in Vrasene), opgevoerde controles evt in samenwerking met de politie van Beveren, het invoeren van fietssluizen in Pastorijstraat en Vrasenestraat om de veiligheid te verhogen, …

Op langere termijn zal de oplossing voor het oosterweel tracé hopelijk de druk wat doen afnemen. Maar bij N-VA zien wij ook een rol voor de ANPR camera’s weggelegd.

Mensen die het kunnen weten, verzekeren ons dat met de creatie van een “ANPR-schild” we het doorgaand vrachtwagen verkeer uit de Wase dorpscentra kunnen halen. Door te detecteren wanneer een vrachtwagen het Waasland inrijdt en weer uitrijdt, kan de doorrijtijd berekend worden, waarmee kan vastgesteld worden of die vrachtwagen plaatselijk geleverd heeft of niet.

Op dit moment is het erg moeilijk om vrachtwagens te controleren : in de spits vrachtwagens aan de kant zetten voor controle zou veel hinder veroorzaken. Door automatische registraties met ANPR camera’s kunnen we veel beter gaan controleren en sanctioneren.

Onze partijgenoot Koen Daniëls heeft in het Vlaamse parlement hierover reeds een tussenkomst gehouden en zowel minister Schauvliege als Weyts toonden zich bereid om werk te maken van zo een ANPR schild. Het Waasland zou hiervoor een testzone kunnen zijn, werd verklaard.

Daarom ook een oproep aan de korpschef om in dit dossier de vinger aan de pols te houden en zeker onze bekommernissen over het doorgaand vrachtverkeer ter harte te nemen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is