N-VA Sint-Niklaas vraagt betere coördinatie wegenwerken

Op 8 juni 2012

In de stadskern van Sint-Niklaas is het aantal files drastisch toegenomen sinds de spooroverweg aan de Hoge Bokstraat werd afgesloten. Talrijke andere kleine en grote (wegen)werken, verspreid over de hele stad, zorgen voor bijkomende verkeershinder en omleidingen. N-VA Sint-Niklaas vraagt dat dringend werk wordt gemaakt van een bijsturing van de planning en coördinatie.

De werken aan de Westelijke Tangent zijn in een volgende fase terecht gekomen. Die maken het afsluiten van de spoorwegovergang aan de Hoge Bokstraat noodzakelijk. Tot de nieuwe brug over de spoorlijn klaar is – gepland in het najaar – moet een groot deel van het verkeer door het centrum van de stad. Maar tegelijkertijd zijn er op nog tientallen andere plaatsen in de stad werken bezig. Een doordachte spreiding in de tijd en betere coördinatie is daarom nodig.

De N-VA roept de beleidsverantwoordelijken voor mobiliteit op om actie te ondernemen. N-VA-voorzitter Peter Buysrogge: “We beseffen dat wegenwerken altijd enige vorm van hinder met zich meebrengen, maar de jongste weken worden we geconfronteerd met een uitzonderlijk groot aantal werken, vooral op vraag van de nutsmaatschappijen. Het verkeer in het centrum van de stad zit op sommige momenten muurvast. Dat is niet alleen hinderlijk voor de inwoners van de stad, het brengt soms ook de dienstverlening in de problemen. Wij horen bijvoorbeeld verhalen van thuisverpleegsters die nu amper bij hun patiënten geraken door alle files. Daar moet snel iets aan gedaan worden.”

De N-VA vraagt daarom concrete maatregelen:

- Er moet een volledig overzicht gemaakt worden van alle lopende en nog geplande werken;

- Op basis daarvan moet een doordacht mobiliteitsplan worden opgesteld, dat de overlast tijdens de werken tot een minimum beperkt. Enkele tijdelijke maatregelen behoren tot de mogelijkheden, zoals het aanpassen van de tijdregeling van de verkeerslichten, het wijzigen van de rijrichting in sommige straten en het invoeren van een tijdelijk parkeerverbod in een aantal straten.

- Nieuwe werken mogen slechts aangevat worden als zij geïntegreerd kunnen worden in een realistische planning.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is