N-VA Sint-Niklaas tevreden met beslissing SVK omtrent stillegging aanvoer asbestafval

Op 31 mei 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Lokale economie, Welzijn, Wonen, Millieu

SVK is sinds 1905 een toonaangevend bedrijf in het Waasland met nationale en internationale uitstraling. SVK is tevens sinds de jaren ’90 uitbater van vergunde stortplaatsen voor inert afval, waaronder asbestcement. Dit als gevolg van de stedenbouwkundige verplichting tot opvulling van de uitgegraven kleigroeves. Na de van krachtwording van de VLAREM-reglementering werden deze stortplaatsen onder toezicht geplaatst van de milieu-inspectie Oost-Vlaanderen, afdeling Handhaving van de Vlaamse Overheid. De lopende milieuvergunning dateert van 2006 en heeft een looptijd van 20 jaar, hetzij tot in 2026. De milieu-inspectie doet op regelmatige tijdstippen aangekondigde en niet aangekondigde controles op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. De ophef die nu sinds enkele weken is ontstaan omtrent de uitbatingswijze van de stortplaats is deels het gevolg van gebrek aan duidelijke informatie. De infovergaderingen die door het stadsbestuur werden georganiseerd hebben deze onrust blijkbaar niet kunnen wegnemen.

SVK is zich ten volle bewust van het feit dat bepaalde informatie aanleiding kan geven tot onrust bij buurtbewoners en omwonenden en wil op een constructieve en positieve manier deze onrust wegnemen. Aangezien SVK als eigenares en uitbaatster van de stortplaats hierin het initiatief wil nemen is er beslist om tijdelijk de aanvoer van asbestcementhoudend inert afval stil te leggen met ingang van 1 juni a.s. teneinde samen met de verantwoordelijke ambtenaren van milieu-inspectie, de OVAM en het stadsbestuur alle mogelijke en bestaande bezwaren verder te onderzoeken in alle sereniteit en wars van alle lokale politieke druk.

Hans Van Landeghem (Voorzitter N-VA Sint-Niklaas): "Wij kunnen als N-VA Sint-Niklaas enkel tevreden zijn dat SVK, door deze tijdelijke stillegging van de aanvoer van asbestafval, probeert om aan de ongerustheid bij de bewoners van onze stad tegemoet te komen. Het siert hen dat ze dit op eigen initiatief doen zodat er voldoende tijd kan genomen worden om alle mogelijke pijnpunten in alle rust te onderzoeken. Wij blijven dit dossier, als meerderheidspartij, uiteraard van dichtbij opvolgen."

Als één der laatste grote ondernemingen van de stad Sint-Niklaas heeft SVK een belangrijke sociale en economische rol te vervullen. SVK is er zich wel degelijk van bewust dat ook in dit dossier een oplossing kan gevonden waarmee alle betrokken partijen zich kunnen verzoenen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is