N-VA SINT-NIKLAAS OVER VOLKSRAADPLEGING: STEM NIET OF STEM ‘NEEN’!

Op 30 augustus 2013

Op zondag 1 september vindt er in Sint-Niklaas een volksraadpleging plaats over de vraag of het stadspersoneel verder moet instaan voor de huis-aan-huisophaling van het restafval (grijze en gele zakken). De stemming is niet verplicht. Wie toch naar het stemhokje wil gaan, adviseert de N-VA om ‘neen’ te stemmen.

De N-VA heeft bedenkingen bij het feit dat door de vakbonden naar het ‘wapen’ van de volksraadpleging werd gegrepen in een poging om een grote besparing tegen te houden (die het gevolg zou zijn van de hervorming van de reinigingsdienst). Het stadsbestuur is echter wettelijk verplicht de volksraadpleging te organiseren omdat meer dan 10 procent van de bevolking daarvoor de petitie van de vakbonden tekende.

BESPAREN DOOR REORGANISATIE


Net als in de meeste Vlaamse steden en gemeenten zijn ook in Sint-Niklaas de financiële vooruitzichten niet erg rooskleurig. Zonder ingrepen zou de stadskas in 2015 een tekort hebben van 10 miljoen euro. Om dat te voorkomen stelde het nieuwe stadbestuur (N-VA en sp.a-Groen) een drastisch besparingsplan dat: 1. de stadsfinanciën gezond wil houden; 2. de dienstverlening aan de bevolking verzekert; 3. naakte ontslagen bij het stadspersoneel vermijdt.

De voorgestelde reorganisatie van de huisvuilophaling zou een jaarlijkse besparing van ongeveer 470.000 euro opleveren. De stedelijke reinigingsdienst wordt niet afgeschaft, maar wel afgeslankt, waarbij de huis-aan-huis-ophaling van het restafval (grijze en gele zakken) vanaf 2014 door een privéfirma zou gebeuren, in opdracht van de intercommunale voor afvalbeheer Midden-Waasland (MIWA). Daarmee Sint-Niklaas loopt niet voorop, maar sluit de stad zich aan bij de regeling van de vier andere MIWA-gemeenten (Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waas-munster), die al vele jaren het restafval laten ophalen door een privéfirma die aan MIWA de goedkoopste prijs bood.

GEEN ONTSLAGEN


In tegenstelling tot andere steden en gemeenten heeft het stadsbestuur van Sint-Niklaas nooit overwogen om stadspersoneel op straat te zetten. Bij de afslanking van de reinigingsdienst zou immers zowat de helft van de 42 personeelsleden een taak bij een andere stedelijke dienst krijgen, zodat zij niet voor hun werkzekerheid moeten vrezen. De betrokken stedelijke diensten zullen dan een tijdlang in overtal zijn, maar wanneer daar iemand op pensioen gaat, wordt die niet vervangen, waardoor de personeelsbesparing wordt gerealiseerd.

GEEN REDELIJKE TEGENARGUMENTEN


De vakbonden hebben van meet af aan geprotesteerd tegen de geplande hervorming en hebben op een volksraadpleging aangestuurd. Voor hen lijkt het ook een ideologische kwestie: de huisvuilophaling moet kost wat kost door stadspersoneel gebeuren. Voor de N-VA is het geen principiële zaak wie het huisvuil ophaalt. Voor de N-VA telt het behoud van de dienstverlening aan de bevolking, de kostprijs van deze dienstverlening en een sociaal verantwoorde regeling voor het betrokken stadspersoneel. Wat de prijs betreft, blijkt dat dit in de toekomst veel goedkoper kan door uitbesteding langs MIWA. Aangezien ook de dienstverlening aan de bevolking verzekerd blijft en niemand wordt afgedankt, vindt de N-VA dat er geen enkel redelijk argument overblijft om te pleiten voor het behoud van de huidige regeling.

Daarom antwoordt de N-VA ‘neen’ op de vraag van de volksraadpleging ‘Moet het stadspersoneel instaan voor de huis-aan-huisophaling van het restafval?’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is