N-VA Sint-Niklaas met eigen lijst naar gemeenteraadsverkiezingen

Op 29 september 2011

N-VA Sint-Niklaas met eigen lijst naar gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 trekt N-VA Sint-Niklaas met een eigen lijst naar de Sint-Niklase kiezer. Dit heeft het afdelingsbestuur beslist. Met deze beslissing bereidt het afdelingsbestuur vol vertrouwen de verkiezingen voor, die moeten leiden tot een stevige vertegenwoordiging van de partij in de gemeente- en de OCMW-raad. Op nationaal vlak is de N-VA een sterk merk en heeft ze de wind in de zeilen. Dit vertaalt zich ook in de lokale partijwerking. Steeds meer nieuwe leden, een uitgebreide en enthousiaste bestuursploeg, succesvolle acties en activiteiten, een eigen huis-aan-huisblad … Dit leidde in 2010 tot een indrukwekkend verkiezingsresultaat in Sint-Niklaas: in geen enkele centrumstad in Vlaanderen haalde de N-VA een zo sterke score. Voor de Kamer behaalde de N-VA op 13 juni 2010 in Sint-Niklaas 32,80 % - wat nota bene ook zo’n 5 % meer was dan het provinciaal en het nationaal gemiddelde. Afdelingsvoorzitter Peter Buysrogge stelt : “Met de beslissing om volgend jaar alleen naar de verkiezingen te gaan, willen we ons in Sint-Niklaas stevig op de politieke kaart zetten. Onze N-VA-afdeling gaat deze uitdaging in 2012 met veel enthousiasme aan. De afgelopen jaren hebben we in Sint-Niklaas, met Lieven Dehandschutter als schepen, mee gebouwd aan het beleid in onze stad. Tot waardering overigens van onze kartel- en coalitiepartners. We willen ook in de toekomst bewijzen een degelijke en betrouwbare politieke factor te zijn. Het is dan ook logisch dat Vlaams volksvertegenwoordiger en uittredend schepen Lieven Dehandschutter onze lijst zal trekken. De 40 andere namen hoort u later nog wel.” Welke de prioriteiten en accenten van de N-VA in haar programma voor de bestuursperiode 2013-’18 zullen zijn, wordt binnenkort duidelijk gemaakt. De N-VA zal die alleszins mee door de Sint-Niklazenaars laten bepalen. Thema’s als betrokkenheid, inspraak, veiligheid, efficiëntie en zuinigheid zullen ongetwijfeld aan bod komen. Tot slot benadrukt de N-VA dat de bestaande afspraken binnen het kartel met CD&V en binnen de Sint-Niklase bestuursmeerderheid, die lopen tot 31 december 2012, correct en loyaal zullen worden nageleefd.

Bekijk ook het TV OOST verslag.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is