Kort verslag van de OCMW raad van 12 december 2013

Op 13 december 2013

Een overzichtje van de belangrijkste beslissingen:

- De raad nam akte van de verhindering om studieredenen van OCMW-raadslid Raf Praet. De raad, en de N-VA fractie in het bijzonder, wil Raf Praet bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar en wenst hem veel succes bij zijn studieopdracht.

- De raad nam kennis van het proces-verbaal van de eedaflegging van nieuw OCMW-raadslid Koen De Smet (N-VA). Koen De Smet zal zetelen in alle Bijzonder Comités en adviesraden waar Raf Praet in zetelde.

- De raad keurde een budgetwijziging goed die het gevolg is van extra kosten voor de nieuwbouw van het woonzorgcentrum "Het Lindenhof" in Belsele en een tekort door extra noodzakelijke uitgaven bij de ICT-dienst.

- De raad actualiseerde het wachtlijstbeheer en zorgtoewijzing van de poetsdienst, serviceflats en de woonzorgcentra. Er werden accenten gelegd bij de toegangsregels om te verzekeren dat de juiste zorgtrajecten worden gevolgd en dat daarbij de juiste mensen eerst in aanmerking komen.

- De raad keurde de beslissing goed om de huurprijzen aan te passen voor de 33 bejaardenwoningen die het OCMW Sint-Niklaas verhuurt. De huurprijzen dienen aangepast te worden aan de reglementering van de sociale verhuring en dit bij wettelijke bepaling.

- De raad keurde de bestelling van consoles voor het zorgstrategisch dossier goed voor WZC De Plataan. Hier zet het bestuur een belangrijke stap naar het bereiken van een gecentraliseerd informatiebeheerssysteem. Ook werd voor WZC De Plataan de goedkeuring verleend om hardware voor dwaaldetectie te bestellen. Dit komt zeker en vast het stijgend aantal bewoners met dementie ten goede.

- In het kader van het Waas overleg werd er na een rondvraag beslist om met een aantal OCMW's uit de regio een gezamelijk dossier op te starten voor het bestellen van incontinentiemateriaal. Door de schaalvergroting kan de aankoopprijs van dit materiaal aanzienlijk gedrukt worden.

- De raad keurde de wijziging van de nieuwe RPR (zowel voor de algmene regeling als voor de seniorenzorg) goed. Het gaat hier vooral over een alignering met de RPR van het personeel bij de stad in het kader van de synergie tussen stad en OCMW. Een vernieuwde regeling rond vakantiedagen en persoonlijke evaluaties zijn daarbij de belangrijkste veranderingen. Deze regeling werd zowel door de vakbonden als door het personeel goedgekeurd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is