Kort verslag van de gemeenteraad van 22 november 2013

Op 23 november 2013

Een overzichtje van de belangrijkste beslissingen van de gemeenteraad van gisteravond:

- de gemeenteraad keurde de aankoop goed van extra bewakingscamera's, die het veiligheidsbeleid van de stad efficiënter en doelgerichter moeten maken.

- Raf Praet is omwille van buitenlandse studies tijdelijk verhinderd te zetelen als OCMW-raadslid. De raad stemde er mee in dat Koen De Smet hem tijdens zijn afwezigheid vervangt.

- de raad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de oostelijke tangent goed. Hiermee liggen de afspraken tussen stad en Vlaams gewest, o.m. over de verdeling van de kostprijs voor de realisatie van de tangent, vast. Een cruciale stap richting het ontwarren van de mobiliteitsknoop in Sint-Niklaas, die - na jarenlange impasse - gezet kon worden dankzij de adequate aanpak van schepen Carl Hanssens.

- de fietsenstalling 'De Bareel' wordt geautomatiseerd om een betere dienstverlening te realiseren: fietsers zullen er permanent hun fiets in een bewaakte parking kunnen achterlaten en weer terug ophalen!

- de stad organiseert parallel enkele grote veranderingstrajecten: het versterken van de synergie tussen stad en OCMW, het verbeteren van de dienstverlening door het toepassen van de LEAN-methodiek en de omschakeling naar gebiedsgerichte werking voor de uitvoerende diensten. Möbius, een studiebureau met relevante ervaring op al deze terreinen, zal de stad in al die processen begeleiden. De vraag welke taken de stad uitvoert, op welke manier ze dat doet en of dat zinvolle taken zijn voor de stad zal uiteraard in al deze processen aan bod komen. Een pragmatische en realistische aanpak voor het langverwachte kerntakendebat!

- het politiereglement zal worden aangepast waardoor men kan optreden tegen hinderlijke vormen van bedelen, een recent fenomeen in Sint-Niklaas nadat enkele omliggende steden strenger zijn gaan optreden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is