Het leven zoals het is... De gemeenteraadscommissie. Door schepen Carl Hanssens.

Op 19 januari 2015

Schepen Carl Hanssens

Normaal vermeld ik niets van mijn lotgevallen met de oppositie in Sint-Niklaas. In het algemeen heb ik een normale, gewone, ik zou zelfs durven zeggen 'goede' relatie met hen. Ik respecteer de oppositie en dat ze oppositie moeten voeren en ik probeer in mijn commissie altijd in alle transparantie zeer uitgebreid mijn dossiers toe te lichten. Het durft dan nog wel eens uit te lopen met als gevolg dat de commissie na mij te laat begint. Mijn pakket taken is daar dan ook niet vreemd aan: mobiliteit, economie, werk, ICT, Patrimonium en openbaar domein, Centrummanagement en AGB 't Bau-huis als de belangrijkste.

Vanavond echter 'liep het een beetje uit de hand' en kwam er een roepwedstrijdje aan te pas. De aanwezigheid van de pers was daar waarschijnlijk niet vreemd aan. Ook al had ik toegezegd om een overzicht te geven van de pijnpunten, de mogelijke acties op die pijnpunten en zelfs om uit te kijken naar een extra datum om dit verder te bespreken, bleef een stroom verwijten mijn deel, als zou ik de commissie overladen en de timing niet respecteren, respectloos zijn tegenover commissieleden, de doodgraver van de stad zijn, redelijk 'over the top'.

Mijn commissie duurt inderdaad langer dan andere commissies omdat ik veel geagendeerd heb. Omdat er veel verandert. Mijn commissie duurt langer omdat ik vaak met powerpoints en experts verschijn op mijn commissie. Mijn commissie duurt langer omdat ik vind dat iedereen de juiste informatie moet krijgen. En ja ... soms loopt ze ook uit.

Tot slot van rekening kreeg ik nog de vraag waarom de werken parallel lopen. Een vraag die al meerdere keren is gesteld en ook beantwoord. Het is vaak geen kwestie van keuze. Vaak heeft het te maken met de subsidiërende overheden zoals Aquafin, de opdrachtgevende overheid (zoals AWV - Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer) en soms is het gewoon een kwestie van logische gevolgen. Een overzicht en wat achtergrond:

  1. N41/E17: een van de zwarte punten op Sint-Niklase wegen (cijfers fietsongevallen van 2010-2012) Kruispunt Kiemerstraat en kruispunt Kettermuit. Dossier dateert van 2005. Nooit uitgevoerd door gewest in het kader van Tijdelijke Vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen: het fonds werd opgehoffen in 2014 en dit was het laatste jaar dat ze konden uitgevoerd worden. Waarom zo lang gewacht? Geen idee.
  2. N70: plannen dateren van 2005. Zelfde verhaal als hierboven. Waarom zo lang gewacht?Geen idee. In 2013 wel opmerkingen op (goedgekeurd!) ontwerp.
  3. Vijfstraten: riolering moet aansluiten op kruispunt Vijfstraten dat aangepakt moest worden in het kader van Heistraat - Begijnenstraat. Kon niet anders dan aansluitend op deze werken. Een unieke opportuniteit om de natte voeten en de fietsveiligheid samen aan te pakken. Kon niet later want dan zijn de werken duurder indien een apart project.
  4. Raapstraat - Bellestraat: subsidies Aquafin die afliepen in 2014. Er moest absoluut begonnen worden met de werken voor einde 2014. Ook een subsidiedossier in het kader van het fietsfonds (verbetering fietspaden).

Men heeft in het verleden te lang gewacht met werken omdat men bang was om werken te laten samenvallen en zo verkeerschaos te creëren. Nu dat alle subsidiedossiers en financieringsmiddelen voor een aantal projecten gaan aflopen is er geen keuze meer, maar vallen de werken samen. Net wat we in het verleden trachtten te vermijden.

Wat kunnen we hier uit leren? 

  1. Er is geen goed moment om wegenwerken uit te voeren. Werken creëren altijd overlast. Beter beginnen als de middelen en mogelijkheden er zijn.
  2. Wegenwerken zijn noodzakelijk. De natte voeten voor Vijfstraten en de Raapstraat zijn hopelijk ten einde, de fietsveilgheid en comfort gaan met rasse schreden vooruit na de werken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is