Gemeenteraden december 2013

Op 22 december 2013

Traditiegetrouw werd het politieke werkjaar afgesloten met een marathon aan gemeenteraadszittingen. Tijdens drie opeenvolgende vergaderingen werden de budgetten voor 2014 en de meerjarenplanning van de stad, ocmw en politie goedgekeurd en werd er gestemd over een resem aan reguliere agendapunten.

Dinsdagavond 17 december debatteerde de gemeenteraad over de meerjarenplanning en de budgetten die voorzien worden voor het OCMW en de politie. Het politiebudget vormt de financiële vertaling van het Zonaal Veiligheidsplan, dat de raad eerder al goedkeurde. In het OCMW-budget werden enkele klemtonen gelegd waar wij met de N-VA bijzonder tevreden over zijn. U kan hier een samenvatting van de tussenkomst van raadslid dr. Bart Merckx terugvinden.

Donderdagavond 19 december werd gedebatteerd over het budget 2014 en de meerjarenplanning van de stad, waar de N-VA sterke klemtonen in kon leggen. Onze fractieleider Filip Baeyens zette die accenten nog eens sterk in de verf tijdens zijn tussenkomst in de gemeenteraad.

Vrijdagavond tenslotte werd de reguliere gemeenteraadsagenda afgewerkt. De meest in het oog springende punten zijn:

  • De goedkeuring van het gewijzigde politiereglement, met een verfijning van de reglementering rond de ‘gemeentelijke administratieve sancties’;
  • De overeenkomst ‘duurzame stad 2013’ waarin de stad een nieuwe overeenkomst sluit met de federale overheid en zo aanspraak kan maken op bijna € 780.000 subsidies voor de ontwikkeling van de site Paterskerk;
  • De goedkeuring van het ontwerp voor de bouw van een nieuwe judozaal in Sinaai;
  • De omvorming van de vzw’s De Ster en Centrummanagement tot EVA-vzw’s;
  • De goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden van een aantal eigendommen van de stad, waaronder een woning in de Vossekotstraat en bouwgrond aan de Heidebaan.
  • De goedkeuring van de gunningsvoorwaarden voor de aanleg van een nieuw pad in klinkers op de begraafplaats van Nieuwkerken;
  • De goedkeuring van een samenwerking met de VTS in het kader van de tentoonstelling rond Japanse grafiek: de leerlingen zullen als blikvanger een Japanse tuin aanleggen op de site Zwijgershoek;
  • De goedkeuring van nieuwe gebruikersreglementen in de bib en het museum;
  • De goedkeuring van de afsprakennota’s met de adviesraden en de dorpsraden, een belangrijke stap om de inspraakmogelijkheden van deze raden structureel te verankeren in het stedelijk beleid.
  • De goedkeuring van de gunningsvoorwaarden om de tuin van kinderdagverblijf Hermelijn op een avontuurlijke en kindvriendelijke manier opnieuw aan te leggen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is