Gemeenteraad 26/04/2013: Goedkeuring Witboek

Op 27 april 2013

De N-VA wil de bevolking van Sint-Niklaas bedanken voor haar actieve participatie bij het opstellen van het Witboek.

Reeds voor de verkiezingen van oktober 2012 bezorgden dorpsraden en allerlei verenigingen uit onze stad teksten en memoranda aan de verschillende politieke partijen. Deze teksten en de verkiezingsprogramma's van N-VA en coalitiepartners Sp-A en Groen vormden de basis voor het Witboek. Dankzij de inzet van vele tientallen mensen uit de meerderheidspartijen in verschillende werkgroepen, kreeg het Witboek meer en meer zijn vorm.
Uiteindelijk kregen alle geïnteresseerde burgers en het middenveld nog de kans om amendementen in te dienen. En ze deden dit massaal! Het Witboek kreeg zo zijn definitieve vorm en inhoud. Het werd een lijvig boek van bijna 100 pagina's dat door de brede bevolking gedragen kan worden.

De N-VA is dan ook verbaasd dat de oppositiepartijen tegenover al dit inhoudelijk werk weinig konden inbrengen op de jongste gemeenteraad. Hun kritiek beperkte zich tot de vorm (bv. het ontbreken van een verwijzing naar toeristen bij de missie) en tot enkele randfenomenen (zoals het voorzitterschap van de MIWA). Er kwam geen enkel amendement vanuit de oppositie, geen enkele inhoudelijke bijdrage, "omdat het hun Witboek niet is".
En dat vinden wij spijtig. De oppositie draait op deze manier haar rug naar de vele honderden mensen die individueel of als lid van een dorpsraad of vereniging wel tijd en energie hebben geïnvesteerd om bij te dragen aan het Witboek!

Daarom wil de N-VA nogmaals iedereen die zich ingezet heeft - burgers, verenigingen, middenveld, en ook de coalitiepartner - bedanken voor het vele inhoudelijke werk. Wij hopen de volgende 6 jaar iets moois te kunnen realiseren op basis van dit Witboek!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is