Geen vergunning voor mestverwerkingsbedrijf in de Weimanstraat te Sinaai

Op 21 september 2011

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters verwerpt (via Ministerieel Besluit) het beroep van NV Govar om een stedenbouwkundige vergunning te verlenen voor het bouwen van mestverwerkinginstallaties in de Weimanstraat te Sinaai. Dit vernam Peter Buysrogge, N-VA-afdelingsvoorzitter, op het kabinet van minister Muyters. Het dossier sleept inmiddels al meer dan drie jaar aan. In de buurt was er – via de procedure van bezwaarschriften – door de bewoners klacht ingediend.

Hun vrees bestond uit 4 elementen :

1. de hypotheek op de toekomstvisie van de omgeving, zijnde een ecologisch stiltegebied

2. Verkeersonveilige situaties en bijkomend zwaar verkeer

3. De ruimtelijke inplanting van de mestverwerkinginstallaties

4. De lawaaihinder

 

Peter Buysrogge : “De minister onderzocht alle klachten bijzonder ernstig. Vooral de inplanting van zo’n bedrijf in de landschappelijk waardevolle omgeving van dit agrarisch gebied gaf de doorslag. De minister verwerpt daarom het beroep van NV Govar. Bijgevolg krijgt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 juni 2008, nl de weigering van de stedenbouwkundige vergunning, rechtskracht. N-VA Sint-Niklaas is tevreden dat op basis van die grondige inhoudelijke analyse de minister deze beslissing heeft genomen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is