Een mooie toekomst voor onze Stationsstraat

Op 24 september 2013

De N-VA Sint-Niklaas ziet de toekomst rooskleurig in voor de Stationsstraat met de recente beslissingen van het schepencollege omtrent de straat. Met het feestelijk openingweekend van 4, 5 en 6 oktober voor de deur, heeft het stadsbestuur een nieuwe, belangrijke stap voorwaarts gezet in het dynamiseren van de Stationsstraat.

De nieuwe inrichting wordt algemeen op applaus onthaald en nieuwe zaken vestigen zich in de straat, maar we zijn er nog lang niet. Hans Van Landeghem, N-VA voorzitter: 'In het witboek staan heel wat randvoorwaarden om van de Stationsstraat een succes te maken. Met het pakket maatregelen dat nu is goedgekeurd, komt het stadsbestuur daar nu aan tegemoet: een nieuw circulatieplan voor de binnenstad, versterkte communicatiestrategie, een geactualiseerd parkeergeleidingssysteem, de renovatiepremies verder zetten...'

Het nieuwe verkeersstatuut leunt zeer nauw aan bij de nieuwe aanleg van de straat. Het laat toe te genieten van onze groene winkelwandelstraat. Het biedt ook een antwoord op de laad-en losproblematiek en de conflicten voetganger-fietser aan de kant van de pare nummers.'

Wij benadrukken dat over de modaliteiten van een verkeersvrije straat verder zal gesproken worden met bewoners, handelaars en eigenaars.

Interview met schepen Carl Hanssens op TV OOST

http://www.youtube.com/watch?v=bE_RbNkCE6g

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is