Budget 2014 en meerjarenplanning OCMW

Op 19 december 2013

Samenvatting van de tussenkomst van raadslid dr. Bart Merckx

Voor de N-VA is het OCMW een zeer belangrijke instelling, die met haar werk zeer dicht bij de bevolking staat.

Het OCMW moet een warm en sociaal beleid voeren. Maar de noden zijn zeer groot, het is daarom van het grootste belang dat de middelen gaan naar wie ze écht nodig heeft. Misbruiken kunnen we niet dulden en de N-VA is tevreden dat het OCMW extra inzet op efficiëntere controle en het bestrijden van sociale fraude of andere vormen van misbruik.

Voor de N-VA is werk nog steeds de beste garantie tegen armoede. De sterke focus op activering, opleiding via het nieuwe Opleidings- en Oriënteringscentrum (OOC) en meer taalcursussen Nederlands juichen we sterk toe, net als de aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede.

In de seniorenzorg zal een nieuw 'Zorgstrategisch Plan' (ZSP) worden opgemaakt, zodat o.m. duidelijke toekomstplannen voor de seniorenresidenties in Sinaai en Nieuwkerken kunnen gemaakt worden. Belangrijk is dat daarnaast de verdere groei van de thuiszorg verder wordt ondersteund.

Het is de opdracht van de stad en het OCMW om efficiënt om te springen met de beschikbare middelen. Daarom is de N-VA zeer tevreden over de synergie en samenwerking waarvoor beide besturen kozen.

Het OCMW moet een open, toegankelijk en laagdrempelige organisatie zijn. Ze zet daarop in met de bouw van een nieuwe Welzijnssite, geplande antennes in de deelgemeenten en de keuze voor meer huisbezoeken.

Met de keuze voor een performant en modern OCMW kan een warm en sociaal beleid gerealiseerd worden, met de garantie op hulp voor al wie dat nodig heeft.

Dr. Bart Merckx

Dr. Bart Merckx

Gemeenteraadslid Sint-Niklaas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is