Bijen zijn geen bijzaak voor N-VA Sint-Niklaas

Op 27 september 2013

De massale bijensterfte neemt de laatste jaren verontrustend toe. Honingbijen verdwijnen uit hun korven en wilde bijen vinden geen eten of nestplaats meer. Oorzaken daarvan zijn de afname van biodiversiteit, de varroamijt die zich voortplant op het broed van honingbijen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten (die het centraal zenuwstelsel van bijen aantasten). Bijen zijn nochtans van groot belang en dit niet enkel voor het ecosysteem, maar ook voor de economie. Zo wordt de waarde van de honingbij in ons land op 500 miljoen euro geschat. Anders verwoord: een dikke 52 procent van onze dagelijkse producten zou met het verdwijnen van de honingbij ook uit de schappen van de warenhuizen verdwijnen.

De Europese Unie heeft dit gevaar ingezien en alvast beslist dat er vanaf 1 december 2013 absoluut geen pesticiden met neonicotinoïden meer mogen gebruikt worden.

Onze stad besefte dit gevaar al in 2011 en verkoos toen de honingbij tot dier van het jaar. De stad organiseerde met verschillende partners diverse activiteiten om dit diertje en haar belang onder de aandacht te brengen.

Maar er kan nog meer gedaan worden. Het voorzien van een gevarieerde natuur is immers ook van groot belang voor de bijen. Iets langer gras en voldoende bloemen bieden alvast veel mogelijkheden. Daarom vindt de N-VA het belangrijk om onze inwoners te motiveren absoluut geen pesticiden te gebruiken en bij-vriendelijke gewassen te zaaien. Dit kan alvast door zelf het voorbeeld te geven. We hebben immers zelf veel groengebied in eigen beheer.

Bij-vriendelijke maatregelen leveren allerhande duurzame voordelen op, naast het ondersteunen van de bijenpopulatie an sich. Het verzaken aan pesticiden en een alternatief onderhoud spaart niet alleen geld uit, het krikt bovendien de biodiversiteit van het landschap op.

In tegenstelling tot de honingbij, die een vaste thuis heeft, zijn de solitaire of wilde bijen continue op zoek naar een plek om hun toekomst te verzekeren. Deze bijen kunnen hun gading vinden in bijenhotels. Deze kunnen soms de grootte hebben van een vogelkastje, maar ook veel uitgebreider zijn zoals op het MIWA containerpark.

Om al deze maatregelen te stroomlijnen, pleit de N-VA Sint-Niklaas er dan ook voor dat er een concreet bijen actieplan voor Sint-Niklaas wordt opgemaakt. Dit moet o.a. leiden tot het uitbreiden van het aantal bijenhotels op publiek terrein, maar er dient ook de aanzet te zijn om die te zien verschijnen op terreinen van scholen en bedrijven. Daarnaast denken we dat het continue motiveren van de bevolking om niet langer pesticiden te gebruiken en het regelmatig informeren over het nut van de bijen, één van onze opdrachten moet zijn. Dit kan met zeer weinig middelen. Zo kan er met recyclagematerialen op en vrij eenvoudige manier een bijenhotel maken en kan de bevolking geïnformeerd worden door middel van de Stadskroniek en de website van de stad.

Dat er iets moet gebeuren staat echter buiten kijf.

Concreet?

N-VA pleit voor een bij-vriendelijk wiedbeleid in Sint-Niklaas.

De N-VA fractie stelt voor om in de stad een bij-vriendelijk wiedbeleid te voeren voor de openbare ruimte. In plaats van te wieden opteren we ervoor om te blijven zaaien met bij-vriendelijke bloemen. Deze maatregel zal onze grasperken kleurvoller maken en de biotoop voor bijen en insecten verbeteren. Het komt eveneens het budget ten goede omdat er minder gemeentepersoneel zal moeten ingezet worden voor het onderhoud. Daarnaast hopen we middels infobordjes de bevolking te overtuigen dat niet elk perkje er kortgeschoren bij hoort te liggen.

N-VA pleit voor meer bijenhotels

Sint-Niklaas heeft op de begraafplaats van Heimolen reeds een bijenhotel. Maar dit kan beter. Bijenhotels zorgen voor meer bijen die op hun beurt voor meer biodiversiteit zorgen en zijn op die manier een mooi uithangbord voor het duurzaam beleid dat we nastreven in onze gemeente. Dit project kan door de stad, maar ook samen met scholen, verenigingen, wijkcomités en waarom ook niet bedrijven, tot stand komen. Deze hotels kunnen immers ook gebouwd worden met recyclagematerialen, wat de duurzaamheid enkel maar verhoogt. We hopen dat het hotel volgeboekt is binnen de twee jaar!

N-VA pleit voor bijen- en bloesemdag

De N-VA factie stelt voor om in Sint-Niklaas een bijen- en bloesemdag te organiseren, waarbij de inwoners een hoeveelheid zaaigoed kunnen ontvangen om een deel van hun tuinen in te zaaien. Dit kan gecombineerd worden met een informatiecampagne over wat men kan doen om bijen een handje toe te steken in zijn eigen tuin.

Dit bij-vriendelijk beleid zorgt niet alleen voor een ondersteuning van de bijenpopulaties, het helpt bovendien de hele lokale biodiversiteit er op vooruit. Dat bij een stijgende participatie de gemeente er ook steeds kleurrijker op wordt, is meer dan meegenomen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is