Marijke Henne

Schepen voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, inburgering en participatie

Bevoegdheden

stedelijk basisonderwijs, kinderopvang (kinderdagverblijven, opvanggezinnen, buitenschoolse opvang), Stad van de Sint, inburgering, burgerparticipatie buiten gemeenteraad (klantendienst, meldpunt, ombudsdienst, wijkverenigingen en dorpsraden, gebiedsmanagement), gebouwen (takenpakket schepen), wonen (huisvesting en woonbeleid, inclusief seniorenresidentie Kriekepitte).