Verkiezingsprogramma 2012

De kracht van verandering in vijf speerpunten

 

Met een stevige ambitie maar ook met de nodige realiteitszin neemt de N-VA deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Het verkiezingsprogramma van de N-VA bevat de visie, doelstellingen actiepunten en methodes voor het beleid dat zij tijdens de bestuursperiode 2013-2018 wil ontwikkelen? Sommige programmaonderdelen vergen, omwille van de complexiteit van de problematiek, een aanpak die verder reikt dan de komende zes jaar en moeten gezien worden in een "perspectief 2025".

Het N-VA programma is opgebouwd rond vijf speerpunten, de hefbomen voor verandering.
 

1. Een veilige en gezellige stad

Open ruimte en groen, mooie straten en pleinen... Ze houden een stad leefbaar. Feesten en evenementen doen de stad leven en bruisen. Maar pas waar het echt veilig is, zal het ook gezellig zijn. Preventie en kordate handhaving gaan hand in hand.
 

2. Een sociale stad voor jong en oud

Voor de N-VA moet Sint-Niklaas een sociale stad zijn, waar het goed om wonen is voor jong en oud, klein en groot. Verenigingen geven onze stad een stevig sociaal weefsel. Wie het moeilijk heeft, verdient extra aandacht, met aangepaste zorg en opvang op maat. Integratie is een kwestie van rechten én plichten.
 

3. Een dynamische stadskern en levenskrachtige deelgemeenten

De stadskern leeft en beweegt, dat maakt haar ook aantrekkelijk. Maar waar veel mensen samenleven, duiken soms ook problemen op. De N-VA wil werk maken van vlot en veilig verkeer, bloeiende handel en horeca, veiligheid en netheid in het stadshart. Belsele, Nieuwkerken en Sinaai moeten levenskrachtige deelgemeenten blijven en hun eigenheid bewaren.
 

4. Inspraak en participatie voor burgers, verenigingen en buurten

Een stad besturen betekent keuzes maken en soms botsende belangen met elkaar verzoenen. Met inspraak en participatie van burgers, buurten, verenigingen en adviesraden wil de N-VA een breed draagvlak vormen voor het stedelijk beleid. Want enkel wie zich betrokken voelt, zal ook echt fier zijn op zijn stad.
 

5. Een sobere en efficiënte administratie

Met een slanke, moderne en klantgerichte administratie speelt de stad snel in op de noden van de bevolking. In financieel moeilijke tijden moet de stad de tering naar de nering zetten en haar financiën in evenwicht houden.
  

De N-VA wil Sint-Niklaas verder uitbouwen tot een dynamische regionale centrumstad, Vlaams en zelfbewust, met een open blik op Europa en de wereld. Een gezonde trots op de Vlaamse identiteit, het aanhalen van de Europese stedenbanden en een actieve ontwikkelingssamenwerking liggen in elkaars verlengde.

 

U kan het volledige programma nalezen door hier te klikken.