Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Mario Schelfhout

Raad van bestuur VMSW Beveren

Carl Hanssens

Raad van bestuur Interwaas